Novaland muốn điều chỉnh kế hoạch chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu để tái cơ cấu nợ

Đây là một trong ba nội dung mà Novaland dự kiến lấy ý kiến cổ đông để thông qua sắp tới. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11 tới đây. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 13 - 22/12.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã ra thông báo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11 tới đây. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 13 - 22/12. 

Các nội dung lấy ý kiến bao gồm điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua vào tháng 3; điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2022 và năm 2023. Đồng thời, công ty cũng sẽ lấy ý kiến cổ đông để thông qua nội dung thỏa thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm. 

Chi tiết các phương án điều chỉnh chưa được doanh nghiệp công bố.

Theo các kế hoạch phát hành cổ phiếu cũ đã thông qua vào tháng 3, Novaland dự kiến phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ và phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán đều không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Đối với số tiền tối thiểu hơn 9.750 tỷ đồng thu được từ phát hành riêng lẻ, công ty dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp Nhà nước và bổ sung vốn lưu động.

Còn với số tiền thu được tối thiểu 19.501 tỷ đồng từ phát hành cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Nếu thực hiện hai phương án phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ mức 19.500 tỷ đồng lên gần 48.700 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, theo kế hoạch phát hành cổ phiếu thông qua vào tháng 3 nói trên, công ty cũng dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành, giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian chào bán đến hết năm 2024. 

Hiện, cổ phiếu NVL đang giao dịch trên thị trường chứng khoán với mức giá 16.400 đồng/cp. 

Tag:
chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.