Phát Đạt sẽ phát hành thêm 39,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Phát Đạt vừa thông báo sẽ chi trả cổ tức thông qua phát hành thêm 39,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông, dự kiến tăng vốn cổ phần lên 4.358 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa ra nghị quyết về việc phát hành 39,6 triệu cổ phiếu trong đợt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020. Tỷ lệ phát hành là 10%, theo đó với mỗi 10 cổ phiếu PDR sở hữu, cổ đông được nhận thêm 1 cổ phần mới phát hành.

Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức cổ phiếu là ngày 24/3 tới đây. 

Với mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cp, tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá là 396,2 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu PDR lưu hành dự kiến sau đợt phát hành trên là 435,7 triệu đơn vị, tương ứng vốn cổ phần Phát Đạt sẽ tăng từ 3.962 tỷ đồng lên 4.358 tỷ đồng.

Trước đó, cổ tức đợt 1 năm 2020 đã được tạm ứng vào tháng 11/2020. Qua đó, Phát Đạt đã phát hành thêm 25,9 triệu cổ phiếu PDR.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Phát Đạt dự kiến diễn ra vào ngày 27/3 tới đây tại Khách sạn Nikko Sài Gòn, quận 1, TP HCM. Danh sách cổ đông tham dự đại hội đã được chốt vào ngày 24/2 vừa qua.

chọn