Phát hành hơn 24.700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong quý I

Theo Bộ Tài chính, trong quý I, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành được 24.708 tỷ đồng; trong số đó khối lượng phát hành từ 6/3 khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực là 23.825 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: Vietnam+).

Bộ Tài chính cho biết trong quý I vừa qua, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành được 24.708 tỷ đồng.

Trong số đó khối lượng phát hành kể từ ngày 6/3 khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực là 23.825 tỷ đồng, tương đương 96% khối lượng.

Theo Bộ Tài chính, lãi suất, kỳ hạn phát hành bình quân là 7,75%/năm và 2,37 năm. Về cơ cấu, 98,2% khối lượng phát hành thuộc lĩnh vực bất động sản, khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức chiếm 99,99%, trong đó các ngân hàng chiếm 77%.

Tình hình thanh toán nợ trái phiếu và tái cơ cấu, trong quý I vừa qua, có 69 doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị chậm thanh toán khoảng 19.200 tỷ đồng; có 23 tổ chức phát hành có phương án đàm phán với nhà đầu tư và báo cáo cho HNX với khối lượng khoảng 9.600 tỷ đồng (chiếm 50% khối lượng chậm thanh toán).

Đối với thị trường trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết quý I vừa qua, tổng khối lượng huy động là 104.873 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm (400.000 tỷ đồng) và 97,1% kế hoạch quý (108.000 tỷ đồng).

Theo Bộ Tài chính, do tác động của tình hình thị trường, từ ngày 10/3, mặt bằng lãi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm và nhu cầu mua 2023 trái phiếu Chính phủ tăng cao trở lại (tỷ lệ khối lượng dự thầu/khối lượng gọi thầu bình quân tháng 3 đạt 3,39 lần, tỷ lệ này trong tháng Hai là 2,99 lần).

chọn
Hình ảnh đường bộ ven biển qua huyện Giao Thủy, Nam Định đã cơ bản hoàn thành
Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Giao Thủy, Nam Định từ cầu Hà Lạn đến cầu vượt sông Hồng sang Thái Bình đã cơ bản hoàn thành.