Nhiều chủ đầu tư xin gia hạn trái phiếu thành công

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp BĐS như Khải Hoàn Land, Tiến Phước, Novaland, Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Incons,... liên tiếp thông báo đã thương lương thành công với trái chủ trong việc gia hạn thêm thời gian đáo hạn trái phiếu.

Ngày 5/3, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về trái phiếu doanh nghiệp của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, nghị định này cho phép doanh nghiệp có thể được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm. 

Cụ thể, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nêu rõ: việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc như, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

Sau khi nghị định trên có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp bất động sản cho biết đã thương lượng với trái chủ và xin được gia hạn thời gian thanh toán gốc lãi trái phiếu.

Đơn cử, mới đây, CTCP ADEC đã công bố thông tin bất thường về gia hạn thời gian thanh toán một phần gốc đối với lô trái phiếu mã ADECH2123001.

Cụ thể, ADEC công bố gia hạn 150 tỷ đồng trái phiếu mã ADECH2123001 thêm 12 tháng kể từ ngày 5/4. 

Lô trái phiếu trên được doanh nghiệp phát hành ngày 5/4/2021, đáo hạn vào ngày 5/4 năm nay, tổng số tiền huy động được là 430 tỷ đồng. Tính tới ngày 3/4, dư nợ còn lại của lô trái phiếu là 190 tỷ đồng.

Công ty dự kiến sẽ thanh toán 40 tỷ đồng trái phiếu không trễ hơn ngày 5/4, dư nợ dự kiến còn lại sau ngày 5/4 là 150 tỷ đồng.

Ngoài ADEC, trước đó, tại ngày 4/4, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) cũng thông báo nghị quyết của chủ sở hữu trái phiếu.

Khải Hoàn Land cho biết, các trái chủ đã đồng ý thông qua việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu mã KHGH2123001 đến ngày 5/4/2024. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 4/4.

Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 5/10/2021 với thời hạn 18 tháng, theo đúng kế hoạch sẽ đáo hạn ngày 5/4 tới đây. Tổng giá trị trái phiếu phát hành trong đợt là 300 tỷ đồng, lãi suất của lô trái phiếu trên là 12%/năm.

Ngày 28/3, một đơn vị khác là CTCP Bất động sản Tiến Phước đã công bố thông tin về việc điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu mã TPCCH2223001 thêm 2 năm, như vậy, lô trái phiếu trên sẽ được đáo hạn vào ngày 30/3/2025 thay vì ngày 30/3 tới đây như kế hoạch trước đó.

Lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 30/3/2022, kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng, huy đồng thành công 161,4 tỷ đồng.

Ngày 17/3, một đơn vị khác thuộc nhóm Tiến Phước là CTCP Tập đoàn Tiến Phước đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu để bàn về việc thay đổi điều khoản, điều kiện của hai lô trái phiếu GTPCH2123001 và GTPCH2123002.

Theo đó, Hội nghị đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu nói trên thêm hai năm. Cụ thể, trái phiếu mã GTPCH2123001 sẽ đáo hạn vào ngày 25/3/2025 thay vì ngày 25/3 như trước và trái phiếu mã GTPCH2123002 sẽ đáo hạn vào ngày 6/4/2025 thay vì ngày 6/4.

Lô trái phiếu GTPCH2123001 giá trị 300 tỷ đồng được Tiến Phước phát hành vào ngày 25/3/2021, kỳ hạn 2 năm. Lô GTPCH2123002 giá trị 200 tỷ đồng được phát hành vào ngày 6/4/2021, cũng có kỳ hạn 2 năm.

Hai thành viên nhóm Hưng Thịnh là Hưng Thịnh LandHưng Thịnh Incons cũng thông báo dời ngày đáo hạn trái phiếu.

Cụ thể, Hưng Thịnh Icons đã công bố thông tin nghị quyết sau khi lấy ý kiến của các trái chủ sở hữu lô trái phiếu mã HTNBH2122002 với việc gia hạn kéo dài thêm 1 năm so với thời hạn cũ.

Lô trái phiếu HTNBH2122002 được Hưng Thịnh Icons phát hành ngày 31/12/ 2021, kỳ hạn 12 tháng, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu đã đáo hạn ngày 31/12/2022, theo kế hoạch công ty sẽ tất toán lãi, gốc vào ngày 3/1 năm nay. 

Song, công ty cho biết đã thanh toán được 98 tỷ đồng, bao gồm 90 tỷ đồng dư nợ gốc và hơn 8 tỷ đồng tiền lãi.

Các trái chủ đã chấp thuận phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu còn lại (210 tỷ đồng) gồm nhiều đợt vào ngày 25 hàng tháng, đợt thanh toán đầu tiên là ngày 25/3. 

Trước đó, Hưng Thịnh Land cũng được trái chủ đồng ý gia hạn thêm thời gian 6 - 7 tháng để thanh toán cho 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 900 tỷ đồng.

Ngoài các đơn vị trên, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) cũng cho biết, công ty đã đạt thỏa thuận với trái chủ trong việc gia hạn thời gian đáo hạn với 3 lô trái phiếu mã NVLH2123010, NVLH2124002 và NVLH2224006, tổng giá trị 2.750 tỷ đồng.

Cụ thể, với lô trái phiếu mã NVLH2123010, Novaland cho biết, công ty sẽ kéo dài thời hạn trái phiếu thêm 3 tháng kể từ ngày đáo hạn là 17/3 (tức kéo dài đến ngày 19/6 thay vì ngày 17/3 như kế hoạch trước).

Đối với lô trái phiếu mã NVLH2124002, thời gian đáo hạn cũng được kéo dài đến ngày 10/3/2025 (thời gian đáo hạn cũ là 26/48/2024). 

Và đối với lô trái phiếu mã NVLH2224006, theo Novaland, lô trái phiếu này sẽ được thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu theo bản công bố thông tin (tương đương ngày 15/3/2026). 

Lô trái phiếu NVLH2224006 được phát hành ngày 15/3/2022, kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng, ngày đáo hạn là 15/3/2024.

chọn
Nhiều dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội vào danh mục thu hồi đất
Sáng nay 22/9, tại kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất cao thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mục đích các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố.