CII muốn phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi với tổng trị giá 4.500 tỷ đồng

Hai gói trái phiếu chuyển đổi mà CII dự kiến phát hành thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa thông qua phương án phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn của hai lô trái phiếu này là đều là 10 năm. 

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua trái phiếu theo quy định.

Lãi suất của cả hai lô trái phiếu này đều là 10%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi trái phiếu bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Cả hai gói trái phiếu này đều có 10 đợt chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng, giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp. 

Đối với gói 1, tổng giá trị phát hành là hơn 2.522 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 10:1, tức cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ có một quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua một trái phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.

Số tiền thu được từ đợt phát hành gói 1 sẽ được công ty sử dụng để góp vốn vào hai đơn vị thành viên là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận, và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do hai đơn vị này phát hành riêng lẻ.

Số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa đối với 2 đơn vị trên lần lượt là 2.400 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng. 

Đối với gói 2, tổng giá trị phát hành là gần 1.978 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 20:1, tức cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ có một quyền mua, cứ 20 quyền mua sẽ được mua một trái phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến không quá 24 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Số tiền thu được từ gói 2 sẽ được CII dùng để thanh toán các trái phiếu mã CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ dùng nguồn vốn này để góp vốn vào Công ty BOT Tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của đơn vị này. Số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200 tỷ đồng.  

Theo HĐQT CII, nếu phát hành thành công các góp trái phiếu chuyển đổi nêu trên, CII sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức 3 tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quân đạt hơn 15%/năm; thanh toán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn vốn gốc (nếu có) của các trái phiếu chuyển đổi. 

Tag:
chọn
Bắc Giang sắp có dự án NOXH hơn 3.000 tỷ trên Vành đai 4, chủ đầu tư được hậu thuẫn bởi một doanh nghiệp nhà nước
Dự kiến từ tháng 6/2024, Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và NOXH Vân Trung hơn 3.000 tỷ đồng sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng. Chủ đầu tư dự án này là HMS - một doanh nghiệp có liên quan đến nhóm Hancorp.