CII đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi so với năm 2022, dự kiến chia cổ tức 12% bằng tiền mặt

HĐQT CII vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lợi nhuận ròng (chưa trừ lợi thế thương mại) 469 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa công bố một số nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty vào ngày 10/3. Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch tài chính năm nay với tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, tổng chi phí 4.673 tỷ đồng và lợi nhuận ròng (chưa trừ lợi thế thương mại) 469 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này đã đi lùi so với 731 tỷ đồng đạt được năm 2022.

Công ty cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. 

Bên cạnh đó, HĐQT CII thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Kế hoạch này HĐQT CII sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Ngoài ra, HĐQT CII cũng thông qua thời gian, địa điểm và nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tổ chức vào ngày 26/4 tại quận 3, TP HCM. ĐHĐCĐ thường niên này sẽ gồm các nội dung như báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2023; tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 

Đồng thời, tại ĐHĐCĐ thường niên này, công ty cũng sẽ trình tờ trình về việc tạm dừng trái phiếu chuyển đổi CII42013 đợt 5 vào ngày 3/5. 

Hiện, CII chưa công bố các tài liệu chi tiết cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên này. 

Trước đó, trong năm 2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của CII đạt 5.756 tỷ đồng, tăng 101% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 198% lên gần 3.662 tỷ đồng, doanh thu thu phí giao thông cũng tăng 53% lên gần 1.445 tỷ đồng. Ngoài ra, các mảng khác như hoạt động xây dựng, duy tu công trình, cung cấp nước sạch, cung cấp dịch vụ đều ghi nhận tăng trưởng.

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.529 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 43% so với năm 2021, chủ yếu tăng tại lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu.

Sau khi trừ các khoản chi phí, CII báo lãi sau thuế năm 2022 đạt 896 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 242 tỷ đồng. Lãi ròng công ty cũng ở mức 731 tỷ đồng, tương đương vượt 18% kế hoạch lãi ròng năm 2022 (gần 757 tỷ đồng). 

Tag:
chọn
Thủ tướng đốc thúc triển khai gói 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nợ trái phiếu, lãi suất...
Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 178 ngày 27/3 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.