Doanh thu BĐS của CII tăng gấp đôi trong năm 2022, lợi nhuận vượt 18% kế hoạch

Năm 2022, doanh thu BĐS của CII tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ lên mức 3.662 tỷ đồng, qua đó lãi ròng 731 tỷ đồng, tương đương vượt 18% kế hoạch, trong khi năm 2021 báo lỗ.

Theo báo cáo tài chính mới công bố của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII), quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 1.865 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ năm trước, qua đó lãi sau thuế 43,6 tỷ đồng, trong khi quý IV/2021 lỗ 368 tỷ đồng. 

CII cho biết, lợi nhuận gộp từ các dự án B.O.T tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Các dự án bất động sản cũng được bàn giao, đưa vào khai thác trong quý.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CII đạt 5.756 tỷ đồng, tăng 101% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 198% lên gần 3.662 tỷ đồng, doanh thu thu phí giao thông cũng tăng 53% lên gần 1.445 tỷ đồng. Ngoài ra, các mảng khác như hoạt động xây dựng, duy tu công trình, cung cấp nước sạch, cung cấp dịch vụ đều ghi nhận tăng trưởng. 

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.529 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 43% so với năm 2021, chủ yếu tăng tại lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu.

Sau khi trừ các khoản chi phí, CII báo lãi sau thuế năm 2022 đạt 896 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 242 tỷ đồng. Lãi ròng công ty cũng ở mức 731 tỷ đồng, tương đương vượt 18% kế hoạch lãi ròng năm 2022 (gần 757 tỷ đồng). 

 KQKD năm 2022 của CII. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CII dương hơn 1.310 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 882 tỷ đồng, chủ yếu do công ty giảm hàng tồn kho.

Tại ngày 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho của CII là 1.641 tỷ đồng, giảm 64% so với đầu năm, trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm 88% và bất động sản xây dựng dở dang giảm 98%. 

Cụ thể, CII phát sinh thêm giá trị bất động sản xây dựng dở dang tại một dự án là Khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án D' Verano), song không còn ghi nhận giá trị tại các dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River), dự án căn hộ tại số 152 Điện Biên Phủ, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi. 

Ngược lại, bất động sản hoàn thành chờ bán tăng gấp 6,8 lần so với đầu năm lên mức 1.079 tỷ đồng nhờ phát sinh thêm tại các dự án The River và 152 Điện Biên Phủ.

Đối với hai dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và De Lagi do CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) làm chủ đầu tư, CII không còn ghi nhận tồn kho tại hai dự án này sau khi thoái vốn Năm Bảy Bảy và chuyển đơn vị này thành công ty liên kết, thay vì công ty con như tại đầu năm 2022.   

 Nguồn: BCTC doanh nghiệp. 

Tồn kho giảm mạnh kéo tổng tài sản CII tại thời điểm cuối năm 2022 giảm 7,3% so với đầu năm, còn 28.596 tỷ đồng.

Dư nợ tài chính đạt 14.582 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm, chủ yếu giảm khoản nợ trái phiếu 28,5% còn 9.416 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu phải trả trong 12 tháng tới là gần 3.134 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2022, CII đã trả nợ gốc thuê tài chính 5.532 tỷ đồng, ngược lại, thu 3.756 tỷ đồng từ đi vay. 

Qua đó, tỷ lệ nợ tài chính/vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng giảm từ 2,03 hồi đầu năm còn 1,75 tại thời điểm cuối năm 2022.  

Tag:
chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.