Phú Thọ đấu giá 21 ô đất liền kề, khởi điểm thấp nhất 5 triệu đồng/m2

21 ô đất ở tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 108 đến 177,7 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Thanh Ba .

Cụ thể là quyền sử dụng 21 ô đất ở tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 108 đến 177,7  m²/ô.

21 ô đất có mức giá khởi điểm từ 5 đến 8 triệu đồng/m2. Tiền hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

(đồng/m2)

1

LK1 - 27

123,1

8.000.000

984.800.000

100.000.000

300.000

2

LK1 - 28

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

3

LK1 - 29

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

4

LK1 - 30

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

5

LK1 - 31

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

6

LK1 - 32

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

7

LK1 - 33

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

8

LK1 - 34

123,1

7.000.000

861.700.000

100.000.000

300.000

9

LK1 - 35

123,1

8.000.000

984.800.000

100.000.000

300.000

10

LK1 - 36

123,1

8.000.000

984.800.000

100.000.000

300.000

11

LK1 - 37

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

12

LK1 - 38

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

13

LK1 - 39

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

14

LK1 - 40

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

15

LK1 - 41

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

16

LK1 - 42

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

17

LK1 - 43

108,0

7.000.000

756.000.000

100.000.000

300.000

18

LK1 - 44

108,0

8.000.000

864.000.000

100.000.000

300.000

19

LK 3 - 11

124,6

6.000.000

747.600.000

100.000.000

300.000

20

BT 3 - 05

153,4

5.000.000

767.000.000

100.000.000

300.000

21

BT 3 - 07

177,7

5.000.000

888.500.000

100.000.000

300.000

Tổng

2.550,7

 

17.545.400.000

   

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không hạn chế số vòng).

Người tham gia đấu giá đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh để xem tài sản vào ngày 2/11 và ngày 3/11 (trong giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ ngày 17/10 đến trước 16h30 ngày 9/11 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh và Phòng Tài chính kế hoạch - UBND huyện Thanh Ba.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 17/10 đến trước 16h30 ngày 9/11 tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh hoặc Phòng Tài chính kế hoạch - UBND huyện Thanh Ba.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh trong thời gian từ ngày 9/11 đến trước 16h30 ngày 11/11.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 8h ngày 12/11 tại hội trường UBND xã Đồng Xuân.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, địa chỉ Tầng 2, toà nhà LTA, số nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0210.3898.179 hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Thanh Ba, địa chỉ thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.