Phú Thọ đấu giá 35 ô đất liền kề tại huyện Tân Sơn, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

35 ô đất ở tại khu 2A, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, có diện tích từ 100 m2/ô đến 298 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Hội đồng Xử lý Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 35 ô đất ở tại khu 2A, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 100 m2/ô đến 298 m2/ô.

35 ô đất có mức giá khởi điểm từ 8 đến 8,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của các ô đất là hơn 31,36 tỷ đồng.

STT

Tên thửa đất (ô đất)

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền

Tiền đặt trước

Bước giá

   

(m2)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ô)

(đồng/m2)

1

LK01-11

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

2

LK01-12

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

3

LK01-13

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

4

LK01-14

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

5

LK01-15

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

6

LK01-16

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

7

LK01-17

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

8

LK01-18

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

9

LK01-19

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

10

LK01-20

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

11

LK01-21

224,6

8.500.000

1.909.100.000

100.000.000

100.000

12

LK03-01

298,0

8.500.000

2.533.000.000

100.000.000

100.000

13

LK03-02

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

14

LK03-03

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

15

LK03-04

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

16

LK03-05

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

17

LK03-06

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

18

LK03-07

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

19

LK03-08

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

20

LK03-09

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

21

LK03-10

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

22

LK03-11

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

23

LK03-12

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

24

LK03-13

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

25

LK03-14

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

26

LK03-15

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

27

LK03-16

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

28

LK03-17

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

29

LK03-18

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

30

LK03-19

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

31

LK03-20

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

32

LK03-21

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

33

LK03-22

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

34

LK03-23

100,0

8.000.000

800.000.000

100.000.000

100.000

35

LK03-24

155,5

8.500.000

1.321.750.000

100.000.000

100.000

Tổng cộng

3.878,1

 

31.363.850.000

   

Tiền mua hồ sơ là 500.000 đồng/hồ sơ.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên (trả giá một vòng).

Người đăng ký tham gia đấu giá đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh để xem tài sản vào ngày 2/11 và ngày 3/11 (trong giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ ngày 19/10 đến hết 16h30 ngày 14/11 (trong giờ hành chính) tại địa điểm Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất - UBND huyện Tân Sơn; và Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi bảo đảm đến Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến 16h30 ngày 14/11.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh từ ngày 14/11 đến trước 16h30 ngày 16/11 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 8h ngày 17/11 tại hội trường UBND xã Tân Phú.

Thông tin liên hệ: Hội đồng Xử lý Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Tân Sơn, địa chỉ xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0362 733 846; hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh, địa chỉ số nhà 2436, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103.898.179.

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.