Phú Thọ sắp đấu giá 60 ô đất tại huyện Thanh Ba, khởi điểm hơn 68 tỷ đồng

17 ô đất ở tại thị trấn Thanh Ba, 5 ô tại xã Ninh Dân và 38 ô đất tại xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba sẽ được đấu giá vào ngày 8/9.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ vừa ra thông báo bán đấu giá 60 ô đất tại thị trấn Thanh Ba, xã Ninh Dân và xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba.

Hiện trạng đất đã được UBND huyện Thanh Ba thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, đã xong hạ tầng, đủ điều kiện đưa ra đấu giá

17 ô đất tại thị trấn Thanh Ba

Các ô đất có diện tích từ 165,9 m2 đến 501 m2/ô, giá khởi điểm mỗi ô từ 995,4 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/ô. Tiền đặt trước từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

Danh sách 17 lô đất tại thị trấn Thanh Ba. 

5 ô đất tại xã Ninh Dân

Các ô đất có diện tích 100 - 290,4 m2, khởi điểm 10 triệu đồng/m2, tương đường từ 1 tỷ đồng đến hơn 2,9 tỷ đồng. Tiền đặt trước 200 – 300 triệu đồng/ô đất.

Các lô đất tại xã Ninh Dân sắp đấu giá.

38 lô đất tại xã Quảng Yên

Các ô đất có diện tích từ 108 m2 đến 177,7 m2/ô, khởi điểm 5 – 12 triệu đồng/m2, tương đường khởi điểm mỗi ô từ 623 triệu đồng đến 1,35 tỷ đồng/ô. Tiền đặt trước 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

38 lô đất tại xã Quảng Yên sắp đấu giá.

Xem tài sản trong hai ngày 15 và 16/8. Khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Thanh Ba để được hướng dẫn xem các tài sản trên.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá từ nay đến ngày 5/9 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ và phòng Tài chính kế hoạch – UBND huyện Thanh Ba.

Thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Ba từ nay đến ngày 5/9.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ba ngày từ ngày 5 đến 7/9.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên vào lúc 7h30 ngày 8/9 tại Hội trường UBND xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba. 

chọn
Chuyên gia dự báo 'ngày về' của các phân khúc bất động sản
Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn, hiện các loại hình bất động sản hầu như vẫn duy trì đặc điểm như trước đây​. Do đó, mốc tăng trưởng của các phân khúc sẽ lặp lại có tính quy luật như chu kì trước.