PVcomBank bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Các cổ đông PVcomBank đã bỏ phiếu bầu và thông qua cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 với 7 thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Đình Lâm, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Anh Văn, ông Ngô Ngọc Quang...

Sáng nay 30/3, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank cho biết: Doanh thu năm 2017 của toàn ngân hàng đạt 8.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức cho phép 1,28%.

Bên cạnh những mục tiêu về tài chính, PVcomBank triển khai thành công nhiều công việc quan trọng trong Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tổng số khoản nợ đã thực hiện cơ cấu là 30 khoản với giá trị gần 6.000 tỷ đồng, giá trị thu hồi luỹ kế đến 31/12/2018 là gần 2.800 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu VAMC tại 30/09/2015 là 3.531 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, tổng giá trị nợ thu hồi lũy kế là 327,04 tỷ đồng. PVcomBank đã hoàn thành thủ tục gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt thành 10 năm. Bên cạnh đó, ngân hàng đang xúc tiến để trình NHNN cho phép vay tái cấp vốn đối với danh mục trái phiếu VAMC này.

Về danh mục đầu tư, tính đến 31/12/2017, tổng dư nợ đầu tư trực tiếp là 5.121,3 tỷ đồng, giảm 561 tỷ đồng so với thời điểm lập đề án. Ngân hàng cũng đã hoàn thành cơ cấu 5 khoản đầu tư trên 11% vốn điều lệ, đưa tỉ lệ đầu tư về đúng mức qui định của NHNN.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã hoàn thành việc đầu tư 51% cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI) và hoàn thành, trình NHNN phê duyệt Đề án “Tiếp nhận PSI thành công ty con của PVcomBank”.

pvcombank bau bo sung thanh vien hoi dong quan tri
Doanh thu năm 2017 của PVcomBank đạt 8.021 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua.

Năm 2018, tình hình kinh tế vĩ mô được dự báo có những dấu hiệu khả quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Theo tinh thần đó, đại hội nhất trí thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018 gắn với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu và thông qua cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 với 7 thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Đình Lâm, ông Nguyễn Khuyến Nguồn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Anh Văn, ông Ngô Ngọc Quang cùng 4 Thành viên BKS gồm: ông Triệu Văn Nghị, ông Đào Văn Chung, bà Phạm Thu Thủy, bà Nguyễn Thị Hương Nga.

Như vậy, ông Lê Anh Văn là thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ mới, thay cho ông Võ Trọng Thủy. Nhiệm kỳ hiện tại HĐQT của PVcomBank có 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Lâm là Chủ tịch ngân hàng. Các thành viên còn lại gồm: Ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn, ông Võ Trọng Thủy, ông Nguyễn Khuyến Nguồn và ông Ngô Ngọc Quang.

pvcombank bau bo sung thanh vien hoi dong quan tri Giám đốc Ngân hàng Hợp tác nhảy lầu khi công an khám xét trụ sở

Giám đốc Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hưng Yên bất ngờ nhảy lầu khi công an đang tiến hành khám xét trụ sở khi ...

pvcombank bau bo sung thanh vien hoi dong quan tri HDBank sẽ nhận sáp nhập PGBank

Thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 8/2018 và nâng vốn điều lệ của HDBank lên trên 12.000 tỷ đồng.

pvcombank bau bo sung thanh vien hoi dong quan tri Ông Phạm Quang Tùng được bầu vào Hội đồng quản trị BIDV

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nâng lên 9 người nhưng chức danh Chủ tịch của BIDV vẫn khuyết.

chọn