Quảng Bình đấu giá 24 thửa đất ở tại huyện Bố Trạch, khởi điểm từ 670 triệu đồng/thửa

24 thửa đất ở tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có diện tích từ 160 m2/thửa đến 301,9 m2/thửa.

Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Cụ thể là quyền sử dụng 24 thửa đất ở tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích các thửa đất từ 160 m2/thửa đến 301,9 m2/thửa.

24 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 670 triệu đồng/thửa đến 2,53 tỷ đồng/thửa. (Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác).

Tiền đặt trước từ 15% đến 20% giá khởi điểm của từng thửa đất.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 5/10 đến 16h30 ngày 21/10 tại trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Khách hàng xem tài sản từ ngày 10/10 đến ngày 11/10 tại vị trí các thửa đất đưa ra đấu giá (nếu có nhu cầu liên hệ trước ngày 10/10 để Công ty sắp xếp thời gian cụ thể).

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 19/10 đến 16h30 ngày 21/10 (các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Buổi công bố giá được tổ chức vào 14h30 ngày 24/10 tại hội trường UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Bắc Trạch, số điện thoại 0232.3896333.

chọn
Hệ thống giao thông đối ngoại của TP Vị Thanh sẽ được kiến tạo bởi 10 tuyến đường
Theo đồ án quy hoạch chung TP Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040, hệ thống giao thông đối ngoại của khu vực này sẽ bao gồm 2 tuyến cao tốc, 2 tuyến quốc lộ và 6 tuyến đường tỉnh.