Quảng Nam sẽ mời Bộ GTVT chủ trì hội thảo phát triển cảng biển Chu Lai

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ mời Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam cùng chủ trì Hội thảo trong cuối quí II năm 2020, cho ý kiến góp ý, phản biện đồ án qui hoạch để hoàn chỉnh qui hoạch phát triển cảng biển Chu Lai.

Đề xuất mở tuyến luồng mới Cửa Lở vào cảng Chu Lai 

UBND tỉnh Quảng Nam đã có Thông báo số 08/TB-UBND về việc kết luận của ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác qui hoạch phát triển cảng biển Chu Lai.

Quảng Nam sẽ mời Bộ GTVT chủ trì hội thảo để hoàn chỉnh qui hoạch phát triển cảng biển Chu Lai - Ảnh 1.

Cảng biển Chu Lai. (Ảnh: Thaco).

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, để có sơ sở kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cảng biển Chu Lai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc nghiên cứu lập qui hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2030 là cần thiết.

Đối với việc đề xuất mở tuyến luồng mới Cửa Lở vào hệ thống cảng Chu Lai theo đúng hướng Đông Bắc là rất phức tạp, cần phải nghiên cứu thật kĩ, có cơ sở khoa học và phải được các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia chuyên ngành nghiên cứu, góp ý, đánh giá cụ thể.

Giao Ban Quản lí Khu Kinh tế mở Chu Lai cùng các đơn vị tư vấn lập qui hoạch tiếp tục thu thập đầy đủ thông tin, làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, động lực học để đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học vững chắc, chứng minh tính khả thi, hiệu quả kinh tế của việc đề xuất nạo vét, mở tuyến luồng mới Cửa Lở và đánh giá đầy đủ tác động đến môi trường…

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh mời Bộ GTVT, Cục Hàng Hải Việt Nam cùng chủ trì tổ chức Hội thảo trong cuối quí II năm 2020, mời các đơn vị liên quan, các nhà khoa học và các chuyên gia chuyên ngành về cảng biển cho ý kiến góp ý, phản biện đồ án qui hoạch để hoàn chỉnh, báo cáo Bộ GTVT tổ chức thẩm định cùng với điều chỉnh Qui hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 đang được Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Diện tích nghiên cứu lập qui hoạch cảng Chu Lai khoảng 5.186ha

Trước đó, tháng 11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập qui hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của qui hoạch là phát triển hệ thống cảng biển Chu Lai là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương trong nước và quốc tế của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên; cửa ngõ kết nối ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Ưu tiên tối đa mặt nước, đường bờ, khu đất cho việc phát triển cảng, dịch vụ hậu cảng, logistics và giao thông kết nối với các khu bến Kỳ Hà, Chu Lai, Tam Giang, Tam Hòa, có các bến cảng tổng hợp, container, chuyên dùng và bến vận tải hành khách đảm bảo công suất cảng đủ đáp ứng dự báo nhu cầu hàng hóa thông qua cảng theo từng giai đoạn.

Dự kiến diện tích nghiên cứu lập qui hoạch khoảng 5.186ha, thuộc các xã Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải của huyện Núi Thành.

chọn