Khu vực sẽ làm Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bố trí 300 tỉ đồng để triển khai dự án Cảng Liên Chiểu.

Bố trí 300 tỉ đồng làm Cảng Liên Chiểu

Theo báo cáo số 302 ngày 29/11 của UBND TP Đà Nẵng gửi HĐND thành phố về việc đầu tư công năm 2019, kế hoạch năm 2020, Dự án Cảng Liên Chiểu (bao gồm đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến đường Hồ Chí Minh; đường vành đai phía Bắc) đang triển khai lập qui hoạch và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

IMG_4292

Khu vực làm dự án Cảng Liên Chiểu. (Ảnh: Văn Luận).

Trung ương đang xem xét thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án dự kiến bố trí từ nguồn dự phòng chung. Trong đó dự kiến thời gian thực hiện phần cơ sở hạ tầng dùng chung là giai đoạn 2020-2022.

Gần nhất, theo Công văn số 10344/VPCP-KTTH ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về phương án dự kiến phân bổ dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí 300 tỉ đồng để triển khai thực hiện dự án Cảng Liên Chiểu.

Khu vực làm Cảng Liên Chiểu. (Video: Văn Luận).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030 đã xác định tập trung phát triển 3 trụ cột chính: Du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển; chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn của thành phố trong đó bao gồm: Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics với một trong các định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Á.

Cảng Liên Chiểu đã được qui hoạch trong qui hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Trung Trung bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2369/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ Giao thông vận tải với mục tiêu phát triển khu bến Liên Chiểu đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực Miền Trung, tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 TEU đến 8.000 TEU.

Dự án nhằm đảm bảo mục tiêu khai thác tiềm năng kinh tế biển, cảng biển, dịch vụ logistics đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng trong tương quan với khu vực miền Trung và cả nước.

chọn