Quảng Nam thu ngân sách 8.366 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong đó 2.182 tỉ từ ô tô Trường Hải

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 8.366 tỉ đồng, trong đó 2.182 tỉ đồng từ ô tô Trường Hải.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về kết quả thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 đến HĐND tỉnh này.

Quảng Nam thu được 2.182 tỉ đồng tiền ngân sách từ ô tô Trường Hải - Ảnh 1.

Quảng Nam thu được 2.182 tỉ đồng tiền ngân sách từ ô tô Trường Hải. (Ảnh: Thaco).

Theo báo cáo, đến nay, dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đã được kiểm soát nhưng trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, nên vẫn còn tiếp tục tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đặc biệt thu NSNN cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Chính vì vậy, thu NSNN 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được 8.366 tỉ đồng, đạt 32,5% so dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 17,5% so với tiến độ thu, giảm 33,8% so cùng kì năm trước.

Đáng chú ý, Quảng Nam thu được từ Công ty ô tô Trường Hải trong 6 tháng đầu năm từ ô tô là 2.182 tỉ đồng, đạt 25,7% kế hoạch (kế hoạch thu từ ô tô là 8.500 tỉ đồng), giảm 56,2% so cùng kì.

Nguyên nhân là do tiêu thụ ô tô của Công ty ô tô Trường Hải giảm sút do cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp ô tô trong khu vực ASEAN, ô tô trong nước và do dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô của Công ty ô tô Trường Hải trong tháng 6/2020 được gia hạn nộp trong những tháng cuối năm theo qui định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (800 tỉ đồng).

Qua phân tích số thu NSNN 6 tháng đầu năm và dự báo các yếu tố tác động, UBND tỉnh dự kiến thu NSNN trên địa bàn năm 2020 là 16.680 tỉ đồng, bằng 64,7% dự toán. Trong đó thu nội địa là 14.424 tỉ đồng, đạt 70% dự toán, thu xuất nhập khẩu là 2.256 tỉ đồng, đạt 43% dự toán.

chọn
Phát Đạt lãi gần 50 tỷ nhờ bán vốn tại công ty liên kết
Quý II/2024, Phát Đạt thu về 201 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết. Doanh nghiệp cho biết, vào ngày 24/6 đã chuyển nhượng 25% cổ phần tại BIDICI cho một cá nhân với giá trị 769,5 tỷ đồng, qua đó giảm sở hữu tại BIDICI từ 49% xuống 24%.