Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công

Tính đến giữa tháng 9, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân được gần 7.300 tỷ đồng trong tổng 16.810 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 43,3% kế hoạch.

  (Ảnh minh họa: TTXVN). 

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp khiến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung vào công tác phối hợp giải quyết các vướng mắc khó khăn trong việc triển khai thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cho các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các dự án. Hết tháng 9 phải hoàn thành giải ngân 80% và hết năm phải hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tính đến giữa tháng 9, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân được gần 7.300 tỷ đồng trong tổng 16.810 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 43,3% kế hoạch. Mặc dù tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch tỉnh đề ra nhưng nếu so với kế hoạch Thủ tướng giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 64,8%, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước.

Trong đó, nguồn vốn Trung ương giải ngân được hơn 152/575 tỷ đồng, đạt 26,4%; nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh giải ngân được trên 3.600/8.460 tỷ đồng, đạt 43,2%; nguồn vốn ngân sách cấp huyện giải ngân được hơn 3.400/7.700 tỷ đồng, đạt gần 50%.

Riêng đối với 16 dự án nguồn ngân sách tỉnh kế hoạch khởi công trong năm 2022, hiện mới khởi công được 10 dự án, còn 6 dự án chưa được khởi công. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đảm bảo khởi công 6 dự án này trong tháng 11 và đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tổ công tác đặc biệt trong giải ngân vốn đầu tư công tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, nâng cao trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư rà soát lại việc giải ngân tạm ứng sử dụng nguồn vốn đảm bảo quy định. Đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị nhà thầu chây ỳ không đảm bảo việc huy động máy móc, nhân lực và chậm trễ trong việc triển khai thi công các dự án.

Việc giải ngân chậm bởi nhiều dự án còn vướng mắc về việc xác định nguồn đất đắp và vị trí đổ thải, thiếu mặt bằng tổ chức thi công; cùng với đó công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chưa bám sát vào khả năng thực hiện; công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện một số chủ đầu tư còn lúng túng...

Dự kiến, năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ninh dự kiến khởi công 21 dự án và hỗ trợ đầu tư các trường học chất lượng cao. Trong đó, các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh có 9 dự án; các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Trung ương và địa phương, ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ thực hiện là 12 dự án. 

chọn
Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh thị trường khó?
Thị trường bất động sản năm 2022 đã cho thấy những biểu hiện trầm lắng rõ rệt. Năm 2023 được dự đoán khó có khả năng ổn định, phát triển nếu dòng vốn không được khơi thông. Đâu là hướng đi để các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tồn tại và phát triển?