Quảng Trị: 63 dự án nghiên cứu đầu tư vào địa phương với vốn đăng ký 237.000 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết hiện đang có 63 dự án nghiên cứu đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh với tổng vốn dự kiến đăng ký là 237.090 tỷ đồng.

Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, cho biết mới đây đơn vị đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị hoạt động cầm chừng hoặc ngừng sản xuất trong năm 2020 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TTXVN).

Theo báo cáo, năm 2020, hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh tiếp tục được duy trì phát triển. Mặc dù dịch bệnh và thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình nghiên cứu, tìm hiều đầu tư của nhiều đối tác đến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, nhưng Ban Quản lý đã tham mưu lãnh đạo tỉnh, làm việc với nhiều nhà đầu tư có tiềm lực và triển vọng nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.

Kết quả, có 26 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.330 tỷ đồng, đạt 216% so với kế hoạch (26/12 dự án), tăng 70% so với năm 2019 (26/15 dự án). 

Số dự án khởi công, triển khai xây dựng là 8 dự án, đạt 114% so với kế hoạch (8/7 dự án); Số dự án khánh thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động là 6 dự án, đạt 120% so với kế hoạch (6/5 dự án). Số dự án chưa hoàn thành nhưng đưa vào hoạt động một phần 7 dự án.

Lũy kế đến nay tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có 172 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 97.404 tỷ đồng, trong đó 108 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 10.135 tỷ đồng; 64 dự án đang xây dựng, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 87.269 tỷ đồng. Có 63 dự án đang nghiên cứu với tổng vốn dự kiến đăng ký đầu tư là 237.090 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh bị ảnh hưởng. Việc nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu, xuất khẩu hàng hóa tiêu thụ gặp khó khăn, các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng hoặc ngừng sản xuất, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và nộp ngân sách đều giảm sâu. 

Doanh thu các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 4.500 tỉ đồng, nộp ngân sách ước đạt 350 tỉ đồng, tổng số lao động vẫn duy trì ở số lượng 7.000 người. 

chọn