Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đông Triều, thị xã Đông Triều được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 29/4/2020.

Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch

Theo quyết định, Khu công nghiệp Đông Triều nằm tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, có vị trí giới hạn: Phía bắc giáp hồ Tân Yên, nghĩa trang nhân dân và khu dân cư hiện trạng; phía nam giáp tuyến đường sắt Phả Lại – Hạ Long và ga Yên Dưỡng; phía tây giáp khu dân cư hiện trạng.

Tính chất khu công nghiệp

Đông Triều là Khu công nghiệp sạch, đa ngành (chủ yếu là các ngành công nghiệp tự động hóa, lắp ráp, điện tử, viễn thông); khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao (khu hành chính, y tế, giáo dục, dịch vụ…) cho người lao động khu công nghiệp gắn liền với khu công nghiệp Đông Triều.

Cơ cấu sử dụng đất

Diện tích quy hoạch của Khu công nghiệp Đông Triều là 178,31 ha, trong đó gồm đất nhà máy xí nghiệp là 128,48 ha, chiếm 72,05%); đất hành chính, công cộng (2,15 ha, 1,21%); đất cây xanh, mặt nước (20,7 ha, 11,61%); đất giao thông nội bộ (23,6 ha, 13,24%); đất hạ tầng kỹ thuật (3,38 ha, 1,9%).

*XEM và TẢI VỀ quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đông Triểu TẠI ĐÂY

Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian Khu công nghiệp Đông Triều. 

 

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất:

  Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Đông Triều. 

 

Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông Khu công nghiệp Đông Triều. 

 

Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống:

  Bản vẽ Tổng hợp đường dây, đường ống Khu công nghiệp Đông Triều.