Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 12/09/2018

Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Nghi Xuân với tổng diện tích tự nhiên khoảng 22.245,8 ha. Phía Bắc huyện giáp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; phía nam giáp các huyện Lộc Hà, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh; phía tây giáp Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; phía đông giáp biển Đông. 

Tính chất vùng 

Huyện Nghi Xuân là vùng kinh tế tổng hợp, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Huyện cũng là vùng giàu tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa lịch sử. Huyện là đầu mối giao thông quan trọng; là trung tâm thương mại, dịch vụ cửa ngõ của vùng phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. 

Tầm nhìn đến 2050  

Huyện tập trung khai thác thế mạnh biển, phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh với các trụ cột về du lịch, dịch vụ, thương mại, hướng tới đô thị trung tâm kinh tế, văn hóa cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, một khu vực phát triển với thế mạnh liên kết vùng phát huy nguồn lực và trí tuệ của hai tỉnh; xây dựng hệ thống đô thị phát triển hợp lý và bền vững, gắn kết được cộng đồng xã hội giữa đô thị và nông thôn; một vùng du lịch chất lượng cao, đa dạng, giàu bản sắc, gắn liền với gìn giữ văn hóa dân tộc, cách mạng truyền thống và bảo vệ môi tự nhiên; có chất lượng sống tốt, phát huy các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực.

Các dự báo phát triển vùng 

Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tến giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 18-20%/năm; Giai đoạn đến năm 2035 đạt khoảng 17-19% / năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Giai đoạn đến năm 2025 cơ cấu kinh tế có tỷ trọng: công nghiệp và xây dựng đạt 40%; dịch vụ - Thương mại, dịch vụ đạt 40 %; nông - lâm- ngư nghiệp đạt 20%. Giai đoạn đến năm 2035: cơ cấu kinh tế ổn định ở mức  ngành công nghiệp và xây dựng 38%; thương mại, dịch vụ 44%; nông - lâm - ngư nghiệp 18%.

Về dân số, dự báo dân số khoảng 120.000 người; trong đó dân số đô thị 46.200 người, dân số nông thôn 73.800 người. Đến năm 2035 dự báo dân số đạt khoảng 150.000 người; trong đó dân số đô thị 67.000 người, dân số nông thôn 83.000 người.

Đất xây dựng đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế đến năm 2025 khoảng 1.950ha, bình quân đạt 420m2/người. Trong đó đất xây dựng đô thị chiếm 1.150ha, bình quân đạt 270 m2/người. Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn đến năm 2025 khoảng 1.470 ha, bình quân đạt 200 m2/người. 

Đất xây dựng đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế đến năm 2035 khoảng 3.100 ha, bình quân đạt 460 m2/người. Trong đó đất xây dựng đô thị 1.550 ha, bình quân đạt 230 m2/người. Đất xây dựng các điểm dân cư nông thôn đến năm 2035 khoảng 1.500 ha, bình quân đạt 180 m2/người. 

XEM và TẢI VỀ  quyết định quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân ở dưới đây:     

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:       

 

Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Nghi Xuân. 

 

 

 

chọn
Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh huy động vốn từ thị trường chứng khoán cuối năm
Giai đoạn cuối năm 2023, thị trường ghi nhận các thương vụ phát hành từ Đất Xanh, Phát Đạt, CII với lượng vốn huy động tổng cộng trên 5.000 tỷ đồng.