Sản lượng thịt heo dự kiến tăng 15% trong năm 2020

Cục Chăn nuôi cho biết kế hoạch sản lượng thịt heo năm 2020 sẽ tăng 15 - 17% so với cùng kì năm ngoái, lên khoảng 3,8 triệu tấn. Dự kiến đến cuối quí III, đầu quí IV năm 2020 sản lượng thịt heo mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo Cục Chăn nuôi, do ảnh hưởng dịch bệnh tả heo châu Phi từ 2019 và khó khăn trong công tác tái đàn cũng như tình hình cung cầu thị trường, dự kiến đến cuối quí III, đầu quí IV năm 2020 sản lượng thịt heo mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo đó, kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm, ngành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng thịt heo năm 2020 tăng 15 - 17% so với cùng kì năm ngoái lên khoảng 3,8 triệu tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhu cầu heo thịt xuất chuồng trung bình mỗi quí năm 2018 (trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi) là khoảng 920 nghìn tấn, như vậy đến cuối quí III, đầu quí IV sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu thịt heo.

Cục Chăn nuôi cho biết sản xuất chăn nuôi 6 tháng cuối năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn, dịch bệnh tuy đang được kiểm soát tốt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro cao gây phát sinh thêm nhiều chi phí đầu vào của sản xuất chăn nuôi.

Nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhất là thịt heo gia tăng sẽ là những thách thức đối với sản xuất chăn nuôi trong nước; dịch bệnh Covid-19 và biến đổi cực đoan của khí hậu cũng là những yêu tố bất ổn đối với ngành chăn nuôi. 

Tính đến tháng 6, tổng đàn heo của cả nước nước đạt 24,9 triệu con, tương đương 79,5% so với cuối năm 2018 - thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh. 


chọn