Sắp có Nghị định qui định về quản lí, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Bộ Tài Chính vừa được Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định qui định về quản lí, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Chính phủ vừa có Nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng Nghị định qui định về quản lí, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Và Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng nghị định, trình Chính phủ trong quí IV/2020.

Sắp có Nghị định qui định về quản lí, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: VGP).

Trước đó, Bộ Chính trị đã nêu rõ hàng loạt chủ trương nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. 

Và một trong những giải pháp quan trọng được đề cập là cần đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh thủ tục phê duyệt, điều chỉnh các chính sách mới. 

Khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án qui mô lớn, quan trọng, có tác động lan toả đến phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, vùng và ngành, lĩnh vực...

Bộ Chính trị cũng đã đồng ý chủ trương điều chỉnh một số dự án thành phần đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020 từ phương thức đầu tư đối tác công - tư sang đầu tư từ ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế về khả năng huy động vốn tín dụng để thực hiện từng dự án đối tác công - tư và có cơ chế quản lí, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 


chọn