Sắp đưa hàng loạt cổ phiếu bất động sản vào diện cảnh báo, có NVL, HPX, LDG...

HOSE vừa ra thông báo đưa các cổ phiếu của Hải Phát, LDG, Novaland,... vào diện cảnh báo từ ngày 25/4 do chậm nộp BCTC kiểm toán quá thời hạn quy định.

Sáng nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) liên tục công bố các quyết định đưa loạt mã cổ phiếu của các doanh nghiệp vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4. 

Trong đó, các cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng gồm mã HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát, mã LDG của CTCP Đầu tư LDG, mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, mã HBC của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hòa Bình, mã TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ. 

Lý do HOSE đưa ra đều là các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. 

Trước đó, vào 11/4, các mã cổ phiếu trên cũng được HOSE bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (cắt margin) do chậm nộp tài liệu này.

Trong các doanh nghiệp trên, Novaland đã công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán trên website doanh nghiệp vào ngày 17/4 vừa qua.

Theo đó, lãi sau thuế sau kiểm toán đạt gần 2.182 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Kết quả này cũng tương đương giảm 5% so với kết quả tại báo cáo tự lập đã công bố trước đó, chủ yếu do tăng phần giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ. 

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland do các ảnh hưởng từ thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu.

Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại là Hải Phát, LDG và Hòa Bình đều chưa công bố báo cáo tài chính này. Nguyên nhân chậm nộp của các doanh nghiệp này đều là gặp khó khăn về tài chính và biến động nhân sự cấp cao.

Hải Phát đã xin gia hạn công bố đến ngày 20/5, LDG đề xuất gia hạn đến ngày 28/4 và Hòa Bình xin dời đến ngày 12/5. 

Còn Tập đoàn Tiến Bộ hiện cũng chưa cống báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Công ty cũng không có công văn xin gia hạn như các doanh nghiệp trên.

Trước đó, ngày 17/4, HOSE cũng ra quyết định đưa cổ phiếu EVG của CTCP Tập đoàn Everland vào diện cảnh báo kể từ ngày 24/4, do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 của doanh nghiệp. 

Ý kiến ngoại trừ này là do tổ chức kiểm toán được bổ nhiệm sau và xa ngày kết thúc năm tài chính 2022 nên không thực hiện được thủ tục cứng kiến kiểm kê tiền mặt và hàng tồn kho tại các công ty nhóm Everland tại ngày 31/12/2022 cũng như các thủ tục kiểm toán thay thế cần thiết khác. Do đó, tổ chức kiểm toán không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục này cũng như ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục khác trên báo cáo của Everland. 

Ngoài nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, HOSE cũng thông báo đưa các cổ phiếu khác vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4, lý do tương tự là chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 

Các cổ phiếu bao gồm mã TVB của CTCP Chứng khoán Trí Việt, mã POM của CTCP Thép Pomina, mã ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, mã IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings, mã AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), mã HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). 

chọn
[Infographic] Những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động  sản (sửa đổi)
Sáng 28/11, với tỷ lệ số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 94,13%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.