Dự kiến đầu tư gần 139.000 tỷ đồng cho dự án bến cảng Trần Đề tại Sóc Trăng

Quy hoạch bến cảng Trần Đề là 4.000 ha phía bờ và 790 ha tại khu bến ngoài khơi. Sơ bộ kinh phí đầu tư bến cảng Trần Đề cho tổng thể các giai đoạn là gần 139.00 tỷ đồng.

Theo Báo Sóc Trăng, ngày 2/6, lãnh đạo tỉnh đã có cuộc họp để nghe các đơn vị tư vấn báo cáo tình hình nghiên cứu, đề xuất lập Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng bao gồm các khu bến cảng Kế Sách, Đại Ngãi, Trần Đề và các công trình phục vụ quản lý; vùng nước cho các công trình hàng hải công cộng, các bến phao, khu neo đậu chuyển tải. Tổng diện tích quy hoạch cảng biển Sóc Trăng khoảng 108.000 ha.

Quy hoạch bến cảng Trần Đề là 4.000 ha phía bờ và 790 ha tại khu bến ngoài khơi. Sơ bộ kinh phí đầu tư bến cảng Trần Đề cho giai đoạn khởi động khoảng 30.831 tỷ đồng; giai đoạn 1 (phương án 1 là 50.537 tỷ đồng; phương án 2 là 60.777 tỷ đồng) và giai đoạn tổng thể là 138.889 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị thống nhất một số chi tiết trong quy hoạch và hoàn chỉnh báo cáo quy hoạch vùng đất, vùng nước bến cảng trong tháng 6 để tỉnh tích hợp vào quy hoạch chung của địa phương vào cuối tháng 6/2022. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo còn yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm lộ trình xây dựng cảng, cuối năm 2026, cảng Trần Đề phải cơ bản đưa vào vận hành, nhằm đảm bảo sự đồng bộ với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi kết nối với cảng Trần Đề.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.