Sonadezi Long Thành: Mục tiêu lãi ròng năm 2020 có thể giảm tới 40% do Covid-19

HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành vừa đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho xem xét, chủ động quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua.

CTCP Sonadezi Long Thành vừa công bố dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để trình cổ đông thông qua vào này họp ĐHĐCĐ 14/4 tới đây. 

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đặt chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm nay có phần sụt giảm so với năm trước. Cụ thể, doanh thu Sonadezi Long Thành dự kiến đạt 409 tỉ đồng, giảm gần 4% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế giảm từ 103 tỉ đồng về 87 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ giảm 15%.

Sonadezi Long Thành: Mục tiêu lãi ròng năm 2020 có thể giảm hơn 40% do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Sonadezi Long Thành. (Nguồn: Dự thảo nghì quyết ĐHĐCĐ).

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, nền kinh tế toàn cầu, HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nhằm điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 phù hợp thực tế.

HĐQT có thể xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Như vậy, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty năm 2020 tương ứng có thể giảm đến 33% và 40% so với thực hiện năm 2019.

Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, giao cho HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Ngoài các chỉ tiêu kết quả kinh doanh, Sonadezi Long Thành có kế hoạch rót 436 tỉ đồng vào xây dựng cơ bản trong năm 2020. Về phía cổ đông của công ty, tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm nay là 25%.

Công ty dự kiến đầu tư dự án Khu đô thị Sona Riverview tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. HĐQT sẽ tiến hành các thủ tục lập hồ sơ đề xuất dự án trình cơ quan có thẩm quyền xin chấp thuận chủ trương thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội vào họp tiếp theo.

Sonadezi Long Thành: Mục tiêu lãi ròng năm 2020 có thể giảm hơn 40% do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 - Ảnh 2.

KCN Long Thành. (Ảnh: Sonadezi Long Thành).

Về phương án xử lí khoản lợi nhuận 199 tỉ đồng chưa phân phối thời gian còn lại của dự án KCN Long Thành từ năm 2004 – 2008, công ty dự kiến phân bổ cho số năm còn lại của dự án từ năm 2019 – 2053 (34 năm) tương ứng mỗi năm là 5,8 tỉ đồng.

Năm 2019, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 424 tỉ đồng và 103 tỉ đồng. Mặc dù doanh thu có sự cải thiện (2%) so với năm 2018 nhưng lợi nhuận có phần sụt giảm nhẹ (6%).

Cuối tháng 3 vừa qua, công ty đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Sonadezi Bình Thuận để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, Bình Thuận. Theo đó, Sonadezi Bình Thuận sẽ có vốn điều lệ 400 tỉ đồng, trong đó Sonadezi Long Thành sẽ góp 20%, tương đương 80 tỉ đồng.

chọn