Tân Tạo (ITA) lỗ hơn trăm tỷ đồng năm 2022 do không thể triển khai dự án Kiên Lương 1

Tân Tạo (ITA) cho biết, Chính phủ đã loại dự án Kiên Lương 1 khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030, do đó, doanh nghiệp thanh lý hợp đồng thuê đất và ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ sau thuế trong năm 2022.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa có báo cáo tài chính quý IV/2022, cho thấy quý IV/2022, công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 109 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. 

  KQKD năm 2022 của Tân Tạo (ITA). (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).  

Song, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần âm 2.033 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có khoản giảm trừ doanh thu. 

Tân Tạo cho biết, khoản giảm trừ này là do công ty thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dưng Trung tâm Điện lực Kiên Lương ký với CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), sau khi Chính Phủ loại dự án Kiên Lương 1 khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030, qua đó giảm trừ giá vốn hàng bán 1.678 tỷ đồng. 

Tân Tạo khẳng định, vì lý do trên, Tân Tạo và TEDC không có cơ sở triển khai dự án, đây là trường hợp bất khả kháng theo hợp đồng.

Cùng với doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng sụt giảm, công ty báo lỗ sau thuế quý IV/2022 gần 330 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 89 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2022, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần âm 1.576 tỷ đồng, lỗ sau thuế 176 tỷ đồng. 

 Giải trình của Tân Tạo về khoản lỗ sau thuế quý IV/2022. (Nguồn: BCTC).

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tân Tạo trong năm 2022 dương 216 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Khoản phải thu dài hạn của khách hàng giảm mạnh từ 1.302 tỷ đồng hồi đầu năm còn gần 6,1 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Song, công ty phát sinh thêm khoản phải thu về cho vay dài hạn 1.253 tỷ đồng so với đầu năm, cùng với các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ. Do đó, tổng các khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn) đạt 3.887 tỷ đồng, tăng khoảng 4 tỷ đồng so với đầu năm. 

Giá trị hàng tồn kho (chưa bao gồm dự phòng giảm giá) tại thời điểm 31/12/2022 đạt 3.678 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, chiếm 69% là tồn kho tại dự án Khu E-City Tân Đức (2.540 tỷ đồng), ngoài ra còn có các dự án khác như Khu công nghiệp Tân Đức (308 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Tạo (464 tỷ đồng),...

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương đạt 2.221 tỷ đồng, cao gấp 4 lần giá trị đầu năm, qua đó nâng tổng giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn lên 3.098 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu năm. 

Tại ngày 31/12/2022, công ty không còn ghi nhận giá trị đầu tư tại TEDC và CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo, qua đó khoản đầu tư vào công ty liên kết giảm từ gần 2.060 tỷ đồng hồi đầu năm còn 108 tỷ đồng.

Qua đó, tổng tài sản doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 12.645 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. 

chọn
Cận cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy đang giải phóng mặt bằng
Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và hiện đang giải phóng mặt bằng.