FLC đã thoái hết vốn khỏi FLC Faros

Trong năm 2020, Tập đoàn FLC đã bán dần hàng chục triệu cổ phiếu ROS, đến ngày 31/12 thì không còn là cổ đông của Xây dựng FLC Faros.
Tập đoàn FLC đã thoái hết vốn 171 tỷ đồng khỏi FLC Faros - Ảnh 1.

Trụ sở Tập đoàn FLC tại Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Đức Quyền).

Tại ngày đầu năm 2020, Tập đoàn FLC đang sở hữu 171 tỷ đồng cổ phần tại CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS). Đến ngày giữa năm 30/6, sở hữu của FLC giảm còn 41 tỷ đồng, trong đó khoản trích lập dự phòng do giảm giá là 26,3 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 14,85 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020, Tập đoàn FLC đã không còn nắm giữ cổ phiếu ROS nào.

Hoạt động sở hữu và giao dịch cổ phiếu này nhiều khả năng đã được thực hiện bởi một công ty con chứ không phải chính Tập đoàn FLC. Bằng chứng là giá trị đầu tư vào cổ phiếu ROS chỉ được ghi nhận trên các báo cáo tài chính hợp nhất chứ không thể hiện trên báo cáo tài chính riêng lẻ của FLC.

Việc công ty con nắm giữ cũng giải thích tại sao trong năm 2020, Tập đoàn FLC không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu ROS mặc dù hai doanh nghiệp này có chung lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể, bà Hương Trần Kiều Dung vừa là Phó Chủ tịch HĐQT của FLC, vừa là Chủ tịch HĐQT của FLC Faros. 

Tập đoàn FLC đã thoái hết vốn 171 tỷ đồng khỏi FLC Faros - Ảnh 2.

Tập đoàn FLC và FLC Faros có chung lãnh đạo chủ chốt là bà Hương Trần Kiều Dung. (Ảnh: Đức Quyền).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH MTV FLC Land - công ty con do Tập đoàn FLC sở hữu 100% vốn - từng nắm giữ 29,67 triệu cổ phiếu ROS, tương đương 5,23% vốn của FLC Faros. Về sau, FLC Land bán bớt 1,5 triệu đơn vị, giảm sở hữu còn 4,96% và không còn là cổ đông lớn của FLC Faros kể từ ngày 28/10/2019.

Giả sử tại ngày 1/1/2020, FLC Land là công ty con duy nhất của Tập đoàn FLC sở hữu 4,96% vốn của FLC Faros với tổng giá trị gốc 171 tỷ đồng như nói ở trên thì có thể tính ra giá vốn là 6.070 đồng/cp. Tại ngày cuối năm 2020, giá cổ phiếu ROS giảm còn 2.530 đồng/cp.

chọn