Tham khảo biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm mới nhất 2021

Biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm được lập ra khi có sự kiểm tra kỹ thuật cho các công trình ngầm. Tham khảo chi tiết và tải mẫu biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm trong bài viết sau.

Gợi ý biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm chuẩn xác nhất

Một bản mẫu biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm đầy đủ sẽ bao gồm những thông tin quan trọng sau:

- Thông tin về công trình

- Thành phần tham gia kiểm tra

- Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng

- Bảng kiểm tra theo các tiêu chí cụ thể

- Kết luận và kiến nghị

- Chữ ký của chủ đầu tư

- Chữ ký của chủ dự án

- Chữ ký của đơn vị thiết kế

- Chữ ký của đại diện đơn vị thi công

Xem và tải bản mẫu biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm tại đây: 

Quy định về việc lập biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm

Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng.

Khi bắt đầu xây dựng móng và các công trình ngầm phải có sự kiểm tra kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền đối với các bộ phận kết cấu quan trọng và có lập các biên bản nghiệm thu trung gian cho các vị trí và phần kiến trúc này.

Khi móng xây dựng trên các loại đất có tính chất đặc biệt (như đất lún ướt, đất đắp,...) cũng như móng của các công trình đặc biệt quan trọng như các công trình ngầm, chủ đầu tư phải tổ chức  theo dõi, kiểm tra chuyển vị của móng và biến dạng của công trình ngầm trong thời kỳ xây dựng. Các đối tượng theo dõi và phương pháp đo được quy định trong thiết kế có tính toán chi phí cần thiết để đặt các mốc đo và lập biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm để theo dõi.

Tiêu chí kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm

Khi chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình thì tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng phải lập biên bản kiểm tra v/v định vị móng và các công trình ngầm, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Các tiêu chí kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm bao gồm:

- Các vị trí móng

- Lộ giới, hẻm giới

- Khoảng lùi công trình so với lộ giới

- Khoảng cách đến ranh đất, công trình kế cận

- Cao độ nền

- Công trình hầm tự hoại

- Công trình thoát nước

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, chủ đầu tư phải báo cáo thông tin công trình bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP.

Căn cứ vào loại và cấp của từng công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra khi công trình kết thúc các giai đoạn thi công quan trọng. Kết thúc đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

chọn
Con gái Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ngay sau phiên nằm sàn
Ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch HĐQT DIC Group vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu, dự kiến trở thành cổ đông lớn nếu hoàn tất giao dịch. Kết phiên ngày 3/10, cổ phiếu DIG nằm sàn ở mức 27.000 đồng/cp.