Thanh Hoá dời tiến độ cụm công nghiệp Xuân Lai

Dự án Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân có quy mô 19 ha, sẽ lùi tiến độ chậm hơn 1 năm so với kế hoạch.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa quyết định điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Lai, huyện Thọ Xuân do CTCP Đầu tư và phát triển Xuân Lai làm chủ đầu tư.

Cụ thể, đến tháng 12 năm nay hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành hồ sơ xin thuê đất, thuê đất với nhà nước và xin cấp giấy phép xây dựng từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2023.

Từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024, tiến hành khởi công, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp).

Từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2024, chủ đầu tư hoàn thiện công trình mời nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Sau đó, giai đoạn 2024 - 2025 thu hút các nhà đầu tư lấp đầy khoảng 50%, đến hết năm 2025 lấp đầy khoảng 100%.

Thông tin về dự án, cụm công nghiệp Xuân Lai có diện tích khoảng 19 ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 119 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư là 23,8 tỷ đồng, vốn vay, vốn hỗ trợ khác khoảng 95,2 tỷ đồng.

Xuân Lai được thành lập năm 2019 tại TP Thanh Hoá, do ông Nguyễn Cao Lập đứng tên. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.