Thanh Hóa sắp đấu giá 33 lô đất tại Hoằng Hóa, khởi điểm 4 triệu đồng/m2

33 lô đất ở gồm 9 lô tại xã Hoằng Thịnh và 24 lô tai xã Hoằng Yến với tổng diện tích 5.365 m2 sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 16/7 và 20/7 tới đây.

>>Xem thêm: Thông tin đấu giá đất Thanh Hóa hiện nay

9 lô đất tại xã Hoằng Thịnh

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu, có địa chỉ tại 76 Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0989 589 052.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 9 lô đất tại MBQH số 94/MBQH-UBND ngày 16/12/2019 xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Tổng diện tích các lô đất là 1.421,5 m2 (mỗi lô từ 145,5 m2 đến 226 m2) với mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 1,5 tỷ đồng đến 2,712 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 350 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 29/6 đến hết ngày 13/7 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán và nhận hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hoằng Thịnh và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu từ ngày 29/6 đến hết ngày 13/7.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 116000081575 của Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 13/7 đến ngày 15/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 16/7 tại UBND xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hóa sắp đấu giá 33 lô đất tại Hoằng Hóa, khởi điểm 4 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình.

24 lô đất tại xã Hoằng Yến

Đơn vị có tài sản là UBND huyện Hoằng Hóa. Đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa, có địa chỉ tại 51 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, điện thoại: 0903 403 799.

Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 24 lô đất tại MBQH số 04, 05/MBQH-UBND ngày 4/5/2020 xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa.

Tổng diện tích các lô đất là 3.943,5 m2 (mỗi lô từ 149,5 m2 đến 194,5 m2) với mức giá khởi điểm từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 600 triệu đồng đến 1,167 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 100 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 500 nghìn đồng/bộ.

Thời gian xem tài sản từ ngày 30/6 đến hết ngày 1/7 tại vị trí các khu đất nói trên.

Bán hồ sơ đấu giá tại UBND xã Hoằng Yến và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa từ ngày 30/6 đến hết ngày 16/7.

Nhận hồ sơ đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa từ ngày 30/6 đến hết ngày 16/7; tại UBND xã Hoằng Yến từ 8h đến 11h ngày 1/7.

Khách hàng tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản số 030007046606 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Hóa mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Thanh Hóa từ ngày 15/7 đến ngày 16/7.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 20/7 tại UBND xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hóa sắp đấu giá 33 lô đất tại Hoằng Hóa, khởi điểm 4 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình.

Xem thêm: Thanh Hóa sắp đấu giá 12 lô đất tại thị trấn Bút Sơn, khởi điểm 4,5 triệu đồng/m2

chọn