Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình quý III/2021

Giá vật liệu xây dựng quý III/2021 được Sở Xây dựng công bố theo quy định. Dưới đây là Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình quý III/2021

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình quý III/2021

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình quý III/2021 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại Quảng Bình quý III/2021 ( ảnh: sxd.quangbinh.gov.vn)

Căn cứ mặt bằng giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên thị trường các khu vực trong tỉnh, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tháng 8,9,10 năm 2021.

Giá các loại vật liệu xây dựng trong công bố này là giá phổ biến trên thị trường, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc lên phương tiện vận chuyển bên mua.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc đề nghị các cơ quan, cá nhân, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, giải quyết.

Chi tiết tại file đính kèm: 

chọn
[Photostory] Toàn cảnh khu dân cư An Hưng tại Nhà Bè của Vạn Phát Hưng
Khu dân cư An Hưng có vị trí tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM. Quy mô dự án này là 9,2 ha, với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.