Thu hồi chủ trương đầu tư 11 dự án tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa kết luận thu hồi chủ trương đầu tư đối với 11 dự án tại TP Phú Quốc theo Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP, ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 29/12, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo về việc rà soát các dự án theo Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP, ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Thông báo nêu rõ, sau khi nghe Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc báo cáo kết quả rà soát các dự án theo Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP, ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ, căn cứ Thông báo Kết luận số 311-TB/TU, ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư.

Các dự án thu hồi, gồm: Khu dân cư tại ấp Gành Gió và ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương; khu du lịch sinh thái nhà vườn và dịch vụ vui chơi giải trí tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương; khu dân cư, thương mại dịch vụ tại xã Cửa Cạ; trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng tại phường An Thới; trung tâm hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật tại khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ.

6 dự án còn lại cũng bị thu hồi chủ trương đầu tư, gồm: Khu du lịch tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh; Bệnh viện sinh thái 500 giường Phú Quốc tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ; khu du lịch sinh thái Nam Việt Á tại khu du lịch Bãi Vòng, xã Hàm Ninh; khu nghỉ dưỡng Sasco - Bà Kèo tại khu phố 7, phường Dương Đông; khu vườn ươm cây giống tại ấp Suối Cát, xã Cửa Dương; khu dịch vụ du lịch và làng nghề truyền thống Khánh An Phú Quốc tại xã Gành Dầu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư lần cuối; đối với những nhà đầu tư tự nguyện trả lại, xin tự chấm dứt hoạt động dự án thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định; các dự án còn lại thì thực hiện thủ tục thu hồi dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Sau khi thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc có trách nhiệm phối hợp với UBND TP Phú Quốc quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, nhất là đất Nhà nước quản lý, không để xảy ra tình trạng bao chiếm, lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Đối với dự án khu nghỉ dưỡng Dovi Resort tại khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, nhà đầu tư có văn bản xin chấm dứt hoạt động của dự án. UBND tỉnh Kiên Giang thống nhất hủy bỏ chủ trương đầu tư tại Công văn số 950/VP-KTCN, ngày 19/3/2014 của Văn phòng UBND tỉnh. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, còn 4 dự án do nhà đầu tư thực hiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các cổ đông để thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm việc thống nhất với nhà đầu tư 4 dự án này có văn bản tự nguyện xin chấm dứt hoạt động dự án. Sau đó, nếu nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư thì hướng dẫn thực hiện lại thủ tục đầu tư.

Đối với 16 dự án đề xuất cho tiếp tục triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao tổ rà soát theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND, ngày 12/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm việc với nhà đầu tư để cam kết bằng văn bản về lộ trình, thời gian triển khai hoàn thành dự án; báo cáo UBND tỉnh trước khi thực hiện thủ tục tiếp theo. 

Trước đó, ngày 2/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp về việc rà soát, xử lý các dự án theo Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP, ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ.

chọn
Dự kiến quy hoạch mới 5 cây cầu kết nối Đồng Nai - Bình Dương
5 cây cầu mới kết nối Đồng Nai - Bình Dương gồm cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.