Thu hồi hơn 3.700 m2 đất ở tại phường An Tảo, TP Hưng Yên để bố trí tái định cư

Hưng Yên sẽ thu hồi hơn 3.700 m2 đất ở tại phường An Tảo, TP Hưng Yên để làm quỹ đất tái định cư cho một số dự án.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định thu hồi 3.720,5 m2 đất ở tại đô thị phường An Tảo, TP Hưng Yên để phục vụ tái định cư cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng của một số dự án. 

Các dự án thuộc diện giải phóng mặt bằng bao gồm: Dự án mở rộng khuôn viên khu di tích đền Trần, phường Quang Trung; nâng cấp đê tả sông Hồng; tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn TP Hưng Yên. 

Diện tích 3.720,5 m2 thu hồi để phục vụ tái định cư nói trên thuộc các thửa: Từ số 102 đến 112; từ số 126 đến 137; từ số 151 đến 156; từ số 197 đến 212; từ số 166 đến 170; các thửa số 181, 185, 189, 193.

Các thửa đất này được xác định theo tờ bản đồ địa chính số 40, tỷ lệ 1/500 phường An Tảo, TP Hưng Yên do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 26/2.

Hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, thời hạn lâu dài. 

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.