Hà Nội: Thửa đất để tách thành dự án độc lập phải có kích thước cạnh từ 10 m

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về nội dung thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 22 ban hành ngày 25/5, UBND TP Hà Nội bổ sung điều 8a, sửa đổi Điều 4 và Khoản 5 Điều 9 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017 ngày 31/3/2017. 

Đáng chú ý, tại Điều 8a về "Một số nội dung thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất", thành phố đã nêu rõ điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ của thửa đất để tách thành dự án độc lập.

Theo đó, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ của thửa đất để tách thành dự án độc lập thực hiện quy định tại điểm d, Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 (được sửa đổi tại Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 148 ngày 18/12/2020 của Chính phủ) phải đảm bảo liền thửa, không bị chia cách; có vị trí ít nhất một mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực.

Cạnh thửa đất có kích thước từ 10 m trở lên đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác, hoặc 20 m trở lên đối với đất kinh doanh phi nông nghiệp. 

Thửa đất để tách thành dự án độc lập cũng phải có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200 m2 trở lên đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác, hoặc 400 m2 trở lên đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Về sửa đổi Điều 4 "Lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện", Hà Nội quy định, định kỳ tháng 5 và tháng 9 hằng năm, UBND cấp huyện lập danh mục các dự án phải thu hồi đất (theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013); danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013) vào mục đích khác để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo HĐND tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Đối với kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, UBND cấp huyện tổ chức xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất để lập theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư số 01 ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Đối với dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng và quy mô của dự án, mỗi quý Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND cấp huyện tổ chức rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm để làm căn cứ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng theo quy trình và quy định.

Quyết định mới của UBND TP Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 4/6 tới đây.

chọn
Sẽ thu hồi nhà ở xã hội nếu phát hiện đến tay không đúng người
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết sẽ cương quyết thu hồi nhà ở xã hội nếu phát hiện bán không đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách