Thủ tướng kí quyết định thực hiện sandbox, hướng đến mô hình kinh tế chia sẻ

Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ vừa được phê duyệt, cơ chế sandbox cho các doanh nghiệp có mô hình mới, doanh nghiệp công nghệ cũng sẽ được thử nghiệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa kí Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Theo đó, Chính phủ sẽ thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới (sandbox) cho việc triển khai và ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ.

Sandbox được hiểu là cơ chế cho phép doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ, trong khoảng thời gian và không gian nhất định, dưới sự giám sát của các cơ quan quản lí nhà nước.

logo-img5060-2-2read-only-1520562774723698486438-1555381923878323031618

Các "siêu ứng dụng" như Grab sẽ được hưởng lợi từ sandbox. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Quan điểm của Đề án là ủng hộ và thích ứng với xu thế phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ, trong điều kiện phát triển nhanh của công nghệ số trên thế giới. Chính phủ cho rằng không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ, do mô hình này không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần riêng trong nền kinh tế quốc dân.

Để đảm bảo cho các hoạt động kinh tế chia sẻ được phát triển, công tác quản lí nhà nước cần thay đổi tư duy và cách thức cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và dữ liệu với nhau trong công tác điều hành quản lí nhà nước. Thông qua đề án này, hệ thống quản lí nhà nước sẽ xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các bộ, ngành với chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề.

chinh-phu-dien-tu

51 tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình Chính phủ điện tử. (Ảnh: VNPT).

Đề án đặt mục tiêu đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ, bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng.

Ngoài ra, đề án này còn nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài theo hướng tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Nhà nước khuyến khích, ưu tiên đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng. Theo đó, đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển tạo lập các nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa ở cấp độ doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

thanh-toan-online

Với sandbox, dịch vụ thanh toán điện tử sẽ được thúc đẩy. (Ảnh: Hà Nội Mới).

Nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, Đề án chú trọng nâng cao năng lực để bên cung cấp dịch vụ hiểu rõ trách nhiệm cá nhân và doanh nghiệp về khai báo thông tin liên quan đến các hoạt động của kinh tế chia sẻ cho các cơ quan quản lí, bao gồm các thông tin hoạt động, nghĩa vụ thuế và các qui định quản lí chuyên ngành.

Chính phủ cũng sẽ sớm xây dựng cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ. Theo đó, Đề án chú ý đến việc giải quyết vấn đề nảy sinh trong kinh tế chia sẻ, như lao động, việc làm, an sinh xã hội và tạo thị trường cho mọi công dân tham gia vào các hoạt động kinh doanh chia sẻ.

Đối với người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ, Đề án hướng đến nâng cao năng lực hiểu biết và sử dụng dịch vụ kinh tế số, pháp luật về hợp đồng số cho người sử dụng dịch vụ. Chính phủ sẽ chú trọng việc đảm bảo an toàn lao động và an toàn trong thanh toán các hợp đồng điện tử.

chọn
[Photostory] Vị trí khu đô thị 72.000 tỷ đồng đang tìm chủ tại Biên Hòa
Khu đô thị Hiệp Hòa có vị trí thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quy mô quy hoạch khoảng 293 ha, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.