Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành thị trường vốn, chứng khoán, tiền tệ, ngân hàng

Theo quyết định mới nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giao trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối kinh tế tổng hợp, gồm tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán.

Đó là nội dung được đưa ra trong Quyết định 235/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung Quyết định 1527/QĐ-TTg, ngày 1/8/2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành khối kinh tế tổng hợp, gồm kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán - Ảnh 1.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán. (Ảnh: VGP).

Ngoài công tác trên, người đứng đầu Chính phủ còn theo dõi, chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Tiền gửi.

Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Quyết định 235/QĐ-TTg cũng phân công từng nội dung công việc cụ thể cho các Phó Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, ông cũng theo dõi và chỉ đạo Ủy ban quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo xử lí các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các Hiệp định kinh tế song phương và đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Ông đồng thời làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, điều hành tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kì 2015-2020. (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có trách nhiệm giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; xóa đói giảm nghèo.

Ông cũng phụ trách theo dõi, chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo công tác phát triển các loại hình doanh nghiệp; kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Ông cũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ra Quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kì 2015-2020.

chọn