Người lao động được tăng cao nhất 240.000 đồng tiền lương từ ngày 1/1/2020

Theo Nghị định mới, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 150.000-240.000 đồng mỗi tháng so với mức áp dụng năm 2019.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000-240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019.

tien1_aslf

Tăng lương tối thiểu vùng lên thêm đến 240.000 đồng/tháng từ ngày 1/1/2020. (Ảnh: Thanh Niên).

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng II được điều chỉnh từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng/tháng.

Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng, tăng 180.000 đồng/tháng.

Vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng/tháng.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. 

Nghị định nêu rõ mức lương tối thiểu vùng quy định trên là mức thấp nhất, làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng, và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm, thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. 

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Nghị định mới cũng hướng dẫn cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau, thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau, thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.