Một công ty bất động sản phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, nộp 400 triệu đồng tiền phạt

Một công ty bất động sản vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 400 triệu đồng, phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư.

Ngày 19/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP (CTCP) Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes.

Cụ thể, FLC Homes chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng kí với UBCKNN (Ngày 20/11/2017, CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành (12 triệu cổ phần) trong CTCP Hóa chất và vật tư khoa học kĩ thuật (công ty đã đăng kí công ty đại chúng với UBCKNN từ 15/6/2007, đã đổi tên thành CTCP Thương mại quốc tế - Biscem từ 30/10/2017) theo hợp đồng sáp nhập giữa CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes và CTCP Thương mại quốc tế - Biscem nhưng không nộp hồ sơ đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với hành vi trên, FLC Homes bị phạt 400 triệu đồng.

Cùng ngày, UBCKNN ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes.

Thông tin từ UBCK, trong thời gian từ tháng 9-10/2017, CTCP Hóa chất và vật tư khoa học kĩ thuật (đã đổi tên thành Công ty cổ phần Thương mại quốc tế - Biscem từ ngày 30/10/2017 và sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes từ ngày 20/11/2017) đã chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 18,11065 tỉ đồng lên 1.200 tỉ đồng nhưng không đăng kỉ với UBCKNN theo qui định.

Với lỗi vi phạm trên, CTCP Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes (đã nhận sáp nhập từ CTCP Thương mại quốc tế - Biscem từ ngày 20/11/2017) phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kì hạn của ngân hàng nơi mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

chọn