Phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu hai Bộ Công an và Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối tượng cách li

Liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19, theo thông tin chúng tôi nhạn được, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách li bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để thực hiện nghiêm việc cách li người nghi nhiễm Covid-19 (nCoV), tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách li trái qui định về phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách li bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương kiên quyết rút Giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách li mà không thực hiện cách li hoặc tự ý rời khỏi nơi cách li.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc đưa tin lên án những trường hợp không chấp hành các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nhất là tự ý rời khỏi nơi cách li.

Trong một diễn biến liên quan, theo Sở LĐ, TB&XH Hà Nội, tính đến 12h ngày 14/2/2020, tổng số lao động Trung Quốc tại các doanh nghiệp trên địa bàn là 919 người.

Trong đó, số lao động về Trung Quốc nghỉ Tết là 763 người. Số lao động Trung Quốc không về Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán mà ở lại Việt Nam là 156 người.

Số lao động Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam làm việc là 270 người. 270 người này đang được cách li tại Hà Nội, bao gồm 30 người cách li tại doanh nghiệp và 240 người cách li tại nơi ở.

Còn lại, 493 lao động Trung Quốc về nước nghỉ Tết chưa quay trở lại Việt Nam.

chọn