Thừa Thiên - Huế cần thay đổi thế nào để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045, Thừa Thiên - Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết mới nêu rõ, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

tp hue

Một góc tỉnh Thừa Thiên - Huế từ trên cao. (Ảnh: Khải Tuấn).

Đến năm 2030, Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên - Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. 

Nghị quyết cũng nêu ra một số chỉ tiêu trong từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo các tiêu chí đặc thù, trong đó trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa đặc sắc và đô thị di sản. Hoàn thành việc mở rộng TP Huế theo qui hoạch trước năm 2022.

Được biết, theo qui hoạch được Thủ tướng phê duyệt, Thừa Thiên - Huế đã xây dựng đề án phát triển TP Huế tầm nhìn 2020 - 2030 với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng, phát triển không gian đô thị Huế hướng biển, theo trục cảnh quan 2 bờ sông Hương. Phạm vi nghiên cứu gồm khu vực TP Huế hiện hữu (71 km2); 2 xã của thị xã Hương Thủy; 6 xã, phường của thị xã Hương Trà và 5 xã, thị trấn của huyện Phú Vang. Tổng diện tích sau mở rộng khoảng 267 km2. Giai đoạn 2025 - 2030, TP Huế được xây dựng, phát triển theo ranh giới đồ án qui hoạch chung với qui mô khoảng 348 km2.

chọn