Tiến độ giải ngân cho các dự án giao thông trọng điểm ở Kiên Giang

36 công trình lớn, trọng điểm do các sở, ban ngành cấp tỉnh và các địa phương tỉnh Kiên Giang quản lý được bố trí 2.090/5.328 tỷ đồng kế hoạch vốn năm nay.

Một đoạn đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Báo Đấu thầu)

Ngày 20/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đã có văn bản về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm nay trên địa bàn tỉnh, định kỳ đến ngày 15/10.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được HDND tỉnh giao là 5.328 tỷ đồng, UBND tỉnh đã giao chi tiết vốn đầu tư công cho các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện, đến nay đã giao chi tiết 5.328 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách địa phương đã giao 3.931 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương đã giao 1.397 tỷ đồng.

Đến ngày 15/10, giá trị giải ngân là 2.736/5.328 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do các Sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý (chiếm 46% kế hoạch) giá trị giải ngân là 1.229 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, đến nay có 8/23 đơn vị giải ngân đạt tỷ lệ trên 65% kế hoạch vốn.

Nguồn vốn do cấp huyện, thành phố quản lý (chiếm 54% kế hoạch) giá trị giải ngân là 1.507/2.879 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch, đến nay có 9/15 đơn vị giải ngân đạt tỷ lệ trên 65% kế hoạch vốn.

Có 36 công trình lớn, trọng điểm được bố trí 2.090/5.328 tỷ đồng, chiếm 39% kế hoạch vốn năm nay của tỉnh. Đến ngày 15/10, giá trị giải ngân là 1.089/2.090 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.

Về nguyên nhân ảnh hưởng kết quả giải ngân thấp, các dự án chậm hoàn thành các thủ tục nên giải ngân còn thấp gồm đường KT1, huyện An Minh; quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc; dự án trung tâm tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản Văn hóa tỉnh...

Một số dự án vẫn còn vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất; đường ven sông Cái Lớn (đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao); đường ven biển Hòn Đất - Kiên Lương; đường trách thị trấn Kiên Lương; nâng cấp, mở rộng đường quanh núi Hòn Me; đường vào khu du lịch Ba Hòn.

Dự án đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Chông; đường Trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và đường Nhánh; đường nhánh số 3 - khu vực Bãi Trường; dự án đầu tư xây dựng 18 cống tuyến đê biển, ven biển.

Các dự án của TP Phú Quốc (vốn từ nguồn sử dụng đất), tổng kế hoạch vốn các dự án khoảng 586 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 157 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch (do thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch.

3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia có tổng kế hoạch là 204 tỷ đồng cuối tháng 8 nên giải ngân còn chậm. Bên cạnh đó, một số sở, ngành, địa phương có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp gồm Sở GTVT, Sở NN&PTNT; Sở GDDT; Sở VHTT; Sở TNMT; TP Hà Tiên; TP Phú Quốc; huyện Kiên Lương; huyện Gòn Đất và huyện Giồng Riềng.

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm nay trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 15/9, một số các dự án lớn như đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất do Sở GTVT làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 953 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư năm nay là 110 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/9 là gần 48 tỷ đồng, đạt hơn 43%, số vốn còn lại năm nay của dự án là 62 tỷ đồng.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc, do Sở GTVT làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 920 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm nay là hơn 22 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/9 là hơn 22 tỷ đồng, đạt 100%.

Đường ven sông Cái Lớn, đi qua huyện An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần huyện Gò Quao, do Sở GTVT làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 392 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm nay là 90 tỷ đồng, giái ngân đến ngày 15/9 là gần 29 tỷ đồng, tỷ lệ 32%, số vốn còn lại là hơn 61 tỷ đồng.

Đường Trung tâm Bãi Trường đoạn 3 và các đường nhánh, do UBND TP Phú Quốc làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 1.312 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm nay là 239 tỷ đồng, giải ngân đến 15/9 là 87 tỷ đồng, tỷ lệ 36%, còn lại 152 tỷ đồng.

Đường 3/2 nối dài (đường ven biển tỉnh Kiên Giang - đoạn qua địa bàn TP Rạch Giá và huyện Châu Thành), do Sở GTVT làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 730 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm nay là 334 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 15/9 gần 214 tỷ đồng, tỷ lệ 64%, còn lại 120 tỷ đồng.

Đường tránh thị trấn Kiên Lương (điểm đầu DT.971 đến trạm điện Kiên Bình QL.80), do UBND huyện Kiên Lương làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng, kế hoạch giải ngân năm nay là 40 tỷ đồng, đến 15/9 đã giải ngân 2,5 tỷ đồng, tỷ lệ 6,2%, còn lại gần 38 tỷ đồng. 

chọn