Tiến độ tổng thể dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao đạt hơn 86%

Tiến độ chung dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt khoảng 71,2%, tiến độ tổng thể đoạn trên cao đạt 86,3%.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, hiện tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành công tác ký hợp đồng và triển khai thi công 10/10 gói thầu chính về xây lắp, thiết bị và gói thầu tư vấn chung thực hiện dự án.

Cụ thể, tiến độ chung dự án đạt khoảng 71,2%, tiến độ tổng thể đoạn trên cao đạt 86,3%.

Tiến độ tổng thể dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao đạt hơn 86% - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao. (Ảnh: Hạ Vũ).

Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết hiện đoạn tuyến đường sắt trên cao và hạ tầng kỹ thuật khu đề pô đã hoàn thành. Các ga trên cao đạt 95,3% và hiện đang hoàn thiện phần kiến trúc và hoàn trả vỉa hè.

Với đoạn đi ngầm, đơn vị này cho biết hầm và các ga ngầm đạt 29.2%, đang triển khai thi công toàn bộ 6/6 công trường chính. Ga S9 tiến hành lắp đặt máy TBM số 1 và số 2.

Các công trình kiến trúc khu Depot dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đạt 70,23%, tiếp tục sản xuất, vận chuyển kết cấu thép nhà 12. Thi công hoàn thiện xây dựng nhà số 5, thi công hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống thang máng cáp, ống gió nhà OCC.

Việc thiết kế, lắp đặt Hệ thống đường sắt 1 (Đầu máy toa xe, thiết bị Depot, CC/SCADA, tín hiệu, thông tin và cấp điện) đạt 75,67% (đoạn trên cao đạt 82,48%), hoàn thành công tác lắp đặt cho phân nhóm thông tin, tín hiệu từ ga 1 đến ga 8. Phân nhóm tín hiệu đang triển khai công tác thi công lắp đặt tại Đề pô. Đoàn tàu thứ 3 đã về Depot.

Tiến độ tổng thể dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao đạt hơn 86% - Ảnh 2.

Tiến độ hầm và các ga ngầm đạt 29.2%. (Ảnh: Hạ Vũ).

Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 2 (E&M) (Hệ thống kiểm soát môi trường, các thang máy và thang cuốn, hệ thống PCCC và hệ thống thoát nước) đạt 45,53% (đoạn trên cao đạt 96,33%).

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt Hệ thống đường sắt 3 (Đường sắt cho toàn bộ tuyến và các đường sắt trong Depot (bao gồm ray thứ 3) đạt 73,19% (tiến độ đoạn trên cao đạt 98,98%) đang thực hiện lắp đặt lối đi bộ trong đề pô, đóng các nội dung tồn tại trên công trường, lắp đặt máy quay ghi tại ghi ga 8, thử nghiệm tích hợp máy quay ghi và ray cấp điện cùng CP06; đang triển khai công tác hoàn công gói thầu.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Hệ thống vé dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã đạt 41% cho đoạn trên cao, hiện nhà thầu đang triển khai thiết kế mềm, làm danh mục miễn thuế để chuẩn bị vận chuyển thiết bị về Việt Nam.

chọn