Tiền Giang dự kiến tăng thêm 891 ha đất ở đến năm 2026

Dự kiến từ nay đến năm 2026, tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh Tiền Giang đạt khoảng 891 ha sàn, tương đương 90.566 căn nhà, căn hộ.

 Một góc TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hiện nay. (Ảnh: UBND tỉnh Tiền Giang)

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, đến năm 2026, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 33,7 m2/người, trong đó, khu vực đô thị khoảng 32 m2/người, khu vực nông thôn khoảng 34 m2/người. Chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu đạt khoảng 10 m2/người. 

Về tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm, tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh đạt khoảng 891 ha sàn, tương đương 90.566 căn nhà, căn hộ. Trong đó, nhà ở thương mại là 72 ha, tương đương 6.317 căn; nhà ở xã hội 32,5 ha, tương đương 5.434 căn; nhà ở công vụ 0,2 ha, tương đương 26 căn và nhà ở gia đình, cá nhân tự xây dựng là 786 ha, tương đương 78.789 căn.

Về chỉ tiêu chất lượng nhà ở, đến năm 2026, tỉnh nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 94%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ xuống 6%.

Về nhu cầu nguồn vốn, tổng nguồn vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2022 - 2026 là 70.355 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh là 262 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà ở thương mại và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội là 9.565 tỷ đồng và vốn người dân tự xây dựng nhà ở là 60.528 tỷ đồng.

Về nhu cầu quỹ đất, dự kiến nhà thương mại cần khoảng 48 ha; nhà ở xã hội cần khoảng 22 ha và nhà ở công vụ cần khoảng 0,14 ha.

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.