Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Dầu nối xã Lê Thiện - An Hòa, An Dương, Hải Phòng

Một cầu vượt sông Dầu dự kiến được xây dựng kết nối các xã Lê Thiện - An Hòa, An Hương, Hải Phòng.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Dầu dự kiến được xây dựng ở huyện An Dương.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường kết nối quốc lộ 5 với đường Nguyễn Trường Tộ kéo dài từ nút giao QL10 qua KCN An Dương. Cụ thể, cầu và đường dẫn có thể thuộc địa bàn các xã Lê Thiện và An Hòa, huyện An Dương.

Tuyến đường nếu trên theo dự kiến quy hoạch sẽ kết nối với quốc lộ 5 đoạn ga Dụ Nghĩa. Tuyến đi qua một số nhà dân thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện.

Đoạn đầu tuyến thuộc địa bàn xã Đại Bản, đi qua khu vực chùa An Phú, hướng về thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện.

Cầu vượt sông Dầu theo dự kiến quy hoạch sẽ đi qua khu vực gần trạm bơm An Hòa.

Theo dự kiến quy hoạch, cầu sẽ đi qua khu vực thôn Hà Nhuận, xã An Hòa.

Về cơ bản, cầu vượt sông Dầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp.

Bên phía xã An Hòa, đường dẫn đi qua khu vực thôn Hà Nhuận.

Đoạn tuyến này có thể đi qua một số nhà dân thuộc địa bàn thôn Hà Nhuận, xã An Hòa.

Theo quy hoạch, tuyến đường từ quốc lộ 5 đi xã An Hòa sẽ giao với đường quy hoạch kéo dài đường Nguyễn Trường Tộ qua KCN An Dương sang tỉnh Hải Dương.