Tổng công ty Sông Đà tất toán lô trái phiếu 350 tỷ đồng

Lô trái phiếu này được Tổng công ty Sông Đà phát hành vào ngày 6/12/2021, kỳ hạn là 2 năm.

Tổng công ty Sông Đà – CTCP mới thông báo đã hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu SJGH2123001 trị giá 350 tỷ đồng vào ngày 7/12. Nguồn mua lại từ nguồn vốn của công ty. 

Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 6/12/2021 với khối lượng là 3,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp. Trái phiếu có kỳ hạn là 2 năm, đáo hạn vào ngày 6/12/2023. Lãi suất của trái phiếu cố định 11%/năm, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng. 

Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của Tổng công ty Sông Đà, theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm nay, công ty cũng chi hơn 3.033 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, mặt khác, thu từ đi vay hơn 1.754 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III, dư nợ tài chính (ngắn hạn và dài hạn) của công ty là hơn 8.943 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn doanh nghiệp, phần lớn là nợ vay ngân hàng.

Việc trả nợ gốc vay trên cũng là nguyên nhân khiến dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.379 tỷ đồng. Song, nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 351 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 3.431 tỷ đồng (chủ yếu nhờ tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác), dòng tiền thuần trong 9 tháng đầu năm của công ty dương 2.402 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, con số này là 46,4 tỷ đồng.  

Nói thêm về tình hình kinh doanh của Sông Đà, báo cáo tài chính quý III cho thấy với doanh thu thuần đạt 1.538 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính tăng giúp lợi nhuận sau thuế tăng 89% so với quý III/2021, đạt 305 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, công ty ghi nhận 4.088 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.801 tỷ đồng, tăng 433%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng 502%. Năm nay, Sông Đà đặt mục tiêu 418 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau ba quý, công ty đã hoàn thành mục tiêu với lợ nhuận cao gấp 4,3 lần kế hoạch.

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.