TP Cam Ranh, Khánh Hòa: Chuyển gần 190 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

TP Cam Ranh chuyển mục đích sử dụng 189,71 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 3/8/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP Cam Ranh. 

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của TP Cam Ranh là 32.706,17 ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng 13.727 ha, đất phi nông nghiệp khoảng 12.649 ha và khoảng 6.329 ha đất chưa sử dụng. 

Đất phi nông nghiệp bao gồm: 704,21 ha đất ở đô thị; 218,53 ha đất ở nông thôn; 54,52 ha đất cơ sở giáo dục và đào tạo; 26,86 ha đất cụm công nghiệp; đất cơ sở y tế 4,68 ha; 2.467 ha đất phát triển hạ tầng; khoảng 109 ha đất khu vui chơi giải trí; phần còn lại là đất giao thông, tôn giáo, an ninh quốc phòng, đất xây dựng trụ sở cơ quan… và các loại đất khác.

TP Cam Ranh sẽ thu hồi 244 ha đất, trong đó đất nông nghiệp khoảng 181 ha, đất phi nông nghiệp 63 ha (đất ở nông thôn 8,85 ha, đất ở đô thị 8,87 ha và các loạt đất khác).

Theo kế hoạch, TP Cam Ranh sẽ chuyển mục đích sử dụng đất 189 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, đất trồng lúa khoảng 16,61 ha; đất trồng cây hàng năm 40,78 ha; đất trồng cây lâu năm 19,63 ha; đất rừng sản xuất 66,77 ha; đất rừng phòng hộ 20,92 ha; đất làm muối 12,94 ha và còn lại là đất dùng để nuôi trồng thủy sản.

Ngoài ra, có 0,06 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ được chuyển đổi sang đất ở; 2,32 ha đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng; 30,83 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng sẽ được sử dụng trong năm 2021.

UBND TP Cam Ranh có trách nhiệm công bố, công khai kế hoạch sử đất theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, UBND thành phố cần thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

chọn
Vì sao biệt thự, nhà phố ế ẩm?
Hiện nay, giá biệt thự và shophouse tại TP HCM chủ yếu tập trung ở mức trên 30 tỷ/căn, vượt xa khả năng chi trả của đa số bộ phận người dân. Điều này phần nào khiến phân khúc này rơi vào tình trạng hoạt động yếu nhất trong 5 năm qua.