TP HCM: Xử lí các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 - 2019

UBND TP HCM vừa có chỉ đạo xử lí các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn TP này.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND TP HCM, đối với các khu đất đã kí hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND quận, huyện thực hiện trách nhiệm quản nhà nước về đất đai tại địa phương.

Các cơ quan này cũng được yêu cầu theo dõi và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; phối hợp với Sở TN&MT trong việc xử các vi phạm về đất đai.

Ảnh minh hoạ: Zing.

Ảnh minh hoạ: Zing.

Đối với các khu đất đang hoàn tất thủ tục hợp đồng thuê đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND TP HCM yêu cầu Sở TN&MT làm việc với tổ chức sử dụng đất để sớm hoàn tất các thủ tục có liên quan, hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa đất vào sử dụng.

Đối với các khu đất đang thực hiện thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất, các cơ quan chức năng có trách nhiệm phối hợp thực hiện và thu nộp vào ngân sách nhà nước; báo cáo tiến độ định kì hàng quí cho UBND TP.

Đối với các khu đất đã xác định xong tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc mới tạm nộp, các cơ quan chức năng thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nộp ngân sách; xử hoàn tất trước ngày 31/5/2020.

Đối với các khu đất mà người sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai, UBND quận, huyện kiểm tra và lập biên bản hành vi vi phạm để xử .

Đối với các khu đất chậm đưa vào sử dụng, đã có công trình nhưng để trống và chậm tiến độ xây dựng, UBND TP HCM yêu cầu UBND quận, huyện làm việc với tổ chức sử dụng đất, lập biên bản kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, vướng mắc, khó khăn và có cam kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng, đầu tư xây dựng.

chọn