Trình Quốc hội hồ sơ Quy hoạch Thủ đô trước ngày 31/12

Hà Nội vừa lên kế hoạch báo cáo Quốc Hội và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hồ sơ Quy hoạch Thủ đô trước ngày 31/12/2023.

(Ảnh: Kinh tế Đô thị).

UBND TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo kế hoạch chi tiết triển khai lập quy hoạch được đính kèm văn bản, Hà Nội giao Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH chủ trì, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua hồ sơ quy hoạch trước ngày 5/12.

Bên cạnh đó, giao đơn vị này chủ trì báo cáo Quốc hội xem xét hồ sơ quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2023.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.