UBND TP Đà Nẵng kháng cáo vụ Công ty CP VIPICO thắng kiện, trúng đấu giá lô đất vàng

UBND TP Đà Nẵng ngày 18/10 cho biết, đã có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 22/2019/HC-ST ngày 25 và 26/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Bản án sơ thẩm cho rằng UBND thành phố ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND không đủ cơ sở pháp lí.

UBND thành phố ý kiến như sau: Thứ nhất, vào ngày 09/02/2018 Công ty VIPICO đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì đến ngày 16/11/2018 UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ vào điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND với lý do Công ty VIPICO không nộp đủ tiền theo yêu cầu.

Với nhận định trên, UBND thành phố thấy rằng, Công ty VIPICO chậm nộp tiền 52 ngày là đã vi phạm qui định tại khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, vi phạm phương án đấu giá, vi phạm Qui chế của cuộc đấu giá, vi phạm Phiếu đăng kí đấu giá mà Công ty VIPICO đã cam kết và vi phạm Biên bản đấu giá, thì UBND thành phố Đà Nẵng có quyền hủy kết quả đấu giá, không phụ thuộc vào bất cứ thời gian nào.

20190927_012156046_iOS

Khu đất A20 (thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). (Ảnh: Văn Luận).

Thứ hai, Công ty VIPICO nộp tiền chậm không thuộc một trong các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản qui định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản.

UBND thành phố thấy rằng tại điểm c Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 qui định: ...Nếu đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thì phải áp dụng theo qui định của pháp luật về đất đai. Căn cứ qui định nêu trên, UBND thành phố Đà Nẵng đã áp dụng theo qui định của pháp luật về đất đai để hủy kết quả đấu giá là đúng qui định, Tòa án cấp sơ thẩm chưa nghiên cứu kĩ pháp luật.

Ngoài những lí do đã nêu, UBND thành phố Đà Nẵng viện dẫn nhiều nội dung văn bản pháp luật khác thể hiện việc hủy kết quả trúng đấu giá của Công ty VIPICO là đúng qui định pháp luật.

UBND thành phố này yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận toàn bộ Đơn kháng cáo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Sửa Bản án sơ thẩm: Không chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty VIPICO yêu cầu hủy toàn bộ Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 về hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà của Công ty VIPICO.

Trước đó, ngày 26/9, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Công ty CP VIPICO thắng kiện việc UBND TP Đà Nẵng đã hủy công nhận kết quả đấu giá khu đất A20 (thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) có tổng diện tích là 11.489,5 m2.

Theo HĐXX, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 hủy Quyết định số 4105/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty CP VIPICO với khu đất A20 (thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng công nhận kết quả đấu giá của Công ty CP VIPICO. UBND TP Đà Nẵng phải nộp 300 nghìn đồng tiền án phí. Các đương sự có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.