Đà Nẵng có nhiều sai phạm khi giao đất bán đảo Sơn Trà để làm 18 dự án du lịch

Ngày 18/10, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1866/TB-TTCP về việc chấp hành các qui định của pháp luật về quản lí và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng giao đất vượt qui hoạch được Thủ tướng phê duyệt

Cụ thể, theo Kết luận số 1866/TB-TTCP do ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kí, cho biết: TP Đà Nẵng đã phê duyệt, chấp thuận giao chủ đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà, với tổng diện tích khoảng 1.222,5 ha, qui mô lưu trú 1.920 biệt thự, 24 Bungalow và 306 buồng khách sạn (qui đổi tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

Anh

Một góc bán đảo Sơn Trà. (Ảnh tư liệu).

Ngày 9/11/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2163/QĐTTg phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với diện tích 1.056 ha. Như vậy, trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận, phê duyệt giao Chủ đầu tư dự án với diện tích đất khoảng 1.222,5 ha, vượt so với qui hoạch được duyệt 166,5 ha.

Trong 18 dự án, có 4 dự án UBND TP Đà Nẵng quyết định giao đất, cho thuê đất trước thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực (Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa; Khu du lịch Bãi Bụt; Khu nhà nghỉ và du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Tổ hợp Khu du lịch - dịch vụ cao cấp Sơn Trà); 08 dự án sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực (trong đó 1 dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực); 06 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, trong đó 2 dự án đã xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; Khu du lịch Biển Đông mở rộng).

Nhiều dự án được giao, cho thuê đất vi phạm an ninh quốc phòng

Qua thanh tra thấy trong quản lí, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà đã có những khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận, có 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lí, bảo vệ rừng.

Có 2 dự án UBND TP Đà Nẵng có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chỉ có 1 dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, 1 dự án chưa có văn bản trả lời, nhưng UBND TP Đà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Còn lại 16 dự án, UBND TP Đà Nẵng chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, sau đó UBND TP Đà Nẵng không tổ chức rà soát để xử lí vi phạm. Qua rà soát, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng.

Giao đất, cho thuê đất đối với 3 dự án Khu du lịch bãi Bụt; Khu du lịch bãi Trẹm; Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản khi không có hồ sơ dự án đầu tư, vi phạm qui định; không tổ chức thẩm tra Báo cáo NCKT đối các dự án thuộc nhóm A (khu du lịch Bãi Bụt; tổ hợp khu du lịch - dịch vụ cao cấp Sơn Trà) là vi phạm qui định.

Không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất đối với 4 dự án (Khu du lịch, dịch vụ ven biển và dịch vụ sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghề; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy hải sản; Khu biệt thự Suối Đá) hoặc có thẩm định nhưng không đầy đủ trình tự, thủ tục, vi phạm qui định là Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc và Khu du lịch sinh thái biến, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư để thực hiện 5 dự án trên bán đảo Sơn Trà với thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003.

UBND TP Đà Nẵng phê duyệt qui hoạch chi tiết 3 dự án chưa phù hợp với diện tích qui hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt; phê duyệt điều chỉnh qui hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án không thuộc các trường hợp được điều chỉnh.

Chưa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc phê duyệt sau khi Chủ đầu tư đã khởi công xây dựng là chưa đúng qui định.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi Chủ đầu tư chưa lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; cho Chủ đầu tư hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất từ năm 2004-2015 không đúng đối tượng...

chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.