UBND TP Hà Nội nói gì về cảnh báo đường sắt Cát Linh - Hà Đông mất an toàn?

UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ GTVT về việc giải pháp khắc phục đối với 9 khuyến cáo của Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
UBND TP Hà Nội nói gì về cảnh báo đường sắt Cát Linh - Hà Đông mất an toàn? - Ảnh 1.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Hạ Vũ).

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng thuận với các giải pháp khắc phục đối với 9/16 vấn đề/phát hiện của tư vấn ATC (Pháp) liên quan đến quản lý vận hành, bố trí nhân sự trong giai đoạn khai thác, thuộc trách nhiệm của UBND TP Hà Nội theo đề nghị của Bộ GTVT.

Dự án không bố trí chức danh nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu. Vì vậy, chương trình đào tạo được duyệt chỉ đào tạo nhân viên an toàn ke ga.

Để đảm bảo trong quá trình vận hành, khai thác và giải quyết các khuyến cáo của tư vấn đánh giá an toàn hệ thống, cần đào tạo bổ sung số nhân viên an toàn ke ga cả hai bên và hướng dẫn, đào tạo nhân viên hỗ trợ hai bên tàu.

Đến nay, dự án chưa được bàn giao cho UBND thành phố nên chưa có cơ sở để đào tạo số lượng nhân viên trên. Vì vậy, UBND TP đề nghị chủ đầu tư tổ chức đào tạo số lượng nhân viên trên, thành phố sẽ hỗ trợ. 

Trước đó, ngày 7/6, Bộ GTVT cũng đã có công văn gửi Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về việc đưa vào vận hành khai thác dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sau nhiều năm trễ hẹn.

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành tuân thủ theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, vận hành thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Một số vấn đề còn tồn tại về chất lượng nhưng không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn đã được Ban Quản lý dự án đường sắt xác nhận trong biên bản và kèm theo các giải pháp khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng báo cáo rằng dự án đã hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị vận hành đưa vào khai thác.

Cụ thể, Bộ GTVT cho biết dự án đã được đánh giá, cấp Chứng nhận an toàn hệ thống của Tư vấn ACT; đủ điều kiện an toàn cho vận tải hành khách theo xác nhận của Tư vấn Ricardo; đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành về an toàn PCCC, môi trường, đăng kiểm phương tiện, huấn luyện đào tạo

Theo đó, sau khi bàn giao, đơn vị quản lý vận hành có thể tham khảo cách làm của Trung Quốc cho thời gian khai thác lần đầu với sự hỗ trợ của Tư vấn vận hành hiện có, để tối ưu hoạt động vận hành khai thác; đồng thời, kết hợp với đánh giá cấp chứng nhận an toàn cuối cùng của Tư vấn Ricardo cho hệ thống Tín hiệu.

Vì vậy, Bộ GTVT kiến nghị Hội đồng Kiểm tra Nhà nước xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với dự án làm cơ sở tiến hành bàn giao công trình đưa vào vận hành khai thác. 

Bộ GTVT cho biết dự án đã được Tư vấn ACT cấp Chứng nhận an toàn hệ thống ngày 29/4.

Tư vấn ACT đã đánh giá 263 nội dung chuyên ngành công trình, 76 mối nguy hiểm, 31 chức năng an toàn, quản lý rủi ro của 11 chuyên ngành thiết bị. Đồng thời, Tư vấn chỉ ra 16 nội dung khuyến cáo chưa đạt tiêu chuẩn châu Âu và cần khắc phục tại dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông.

chọn